InEnerg coraz bliżej – OZE na Stadionie Miejskim we Wrocławiu

Polska, jako trzeci co do wielkości obszar rolniczy w Unii Europejskiej, dysponuje wręcz doskonałą bazą surowcową do produkcji biogazu – pod tym względem ustępujemy tylko Niemcom i Francji. Rozwinięty przemysł rolno-spożywczy również przemawia za ewolucją tego sektora rynku w naszym kraju. Pomimo tego, że Polska mogłaby być w czołówce producentów biogazu, rodzimy rynek daleki jest od wykorzystania swojego pełnego potencjału.Doskonałą okazją do ponadregionalnej dyskusji na temat aktualnej kondycji i przyszłości sektora biogazowego będzie międzynarodowa konferencja pt. „Polska, Niemcy, Republika Czeska – 3 kraje, 3 pomysły na biogaz. I co dalej?”, impreza towarzysząca I. Międzynarodowym Targom Innowacji Energetycznych InEnerg.

Celem spotkania dedykowanego branży biogazowej, organizowanegoprzy współpracy z Unią Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego jest porównanie rynków biogazu w Polsce, Niemczech oraz Republice Czeskiej. W zamyśle organizatora – REECO Poland – targi InEnerg będą miały charakter międzynarodowy, z największym naciskiem na region Odry i Nysy Łużyckiej. Tegoroczna odsłonaimprezy odbędzie się w dniach 4-6 marca na Stadionie Miejskim we Wrocławiu.

„Do 2020 r. biogazownie mają stać się w Polsce jednym z głównych filarów produkcji prądu z odnawialnych źródeł energii– mówi Małgorzata Bartkowski, Project Manager InEnerg. Politykaenergetyczna naszego kraju, sformułowana głównie pod kątem realizacji unijnych zobowiązań, wskazuje szczególną potrzebę wsparcia instalacji wykorzystujących biomasę rolniczą oraz odpady biodegradowalne, w tym biogazowni jako technologii o wysokiej efektywności energetycznej i niskiej emisyjności. Przypomnijmy, że na mocy przyjętego pakietu klimatyczno-energetycznego, udział energii ze źródeł odnawialnych w bilansie energetycznym Polski ma do 2020 roku osiągnąć obligatoryjny poziom 15%. Instalacje oparte na biogazie, należące do źródeł rozproszonych, mogą odegrać kluczową rolą również w kontekście naszego bezpieczeństwa energetycznego. Znaczna część istniejących bloków energetycznych w naszym kraju jest już mocno wyeksploatowana i w ciągu kilku najbliższych lat będą one systematycznie wyłączane. Będąc członkiem wspólnoty europejskiej, nie jesteśmy pozostawieni sami z naszymi problemami i możemy czerpać z wiedzy i doświadczenia pionierów w zakresie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, dopasowując ich przyszłościowe rozwiązania do naszych rodzimych warunków. Jeśli chodzi o biogazownie, to obecnie 80% działających na świecie tego typu instalacji funkcjonuje właśnie w Niemczech. Mało tego, dwie największe na ziemskim globie biogazownie – o mocy 20 MW każda – znajdują się właśnie w posiadaniu naszych sąsiadów zza zachodniej granicy. W Czechach, dzięki wsparciu publicznemu liczba biogazowni również systematycznie wzrasta. W Polsce biogaz odgrywa coraz większą rolę, choć napotyka wiele trudności. W trakcie konferencji „Polska, Niemcy, Republika Czeska – 3 kraje, 3 pomysły na biogaz. I co dalej?” (4 marca 2014 r.)dowiemy się, jak można przeciwdziałać kryzysowi i, z których doświadczeń naszych sąsiadów szczególnie warto korzystać. Wiele wskazuje na to, że w najbliższym czasie wiele będzie się działo na rynku zielonej energii. Ważne, by dobrze wykorzystać ten czas. Wyznaczenie obligatoryjnych krajowych celów w zakresie udziału zużycia energii z OZE w finalnym zużyciu energii brutto to dla potencjalnych inwestorów swego rodzaju gwarancja na to, że znajdą nabywcę na swój produkt, a dla producentów dość wyraźny sygnał do dalszego rozwijania czystych technologii.Inwestycje w OZEsą ogromną szansą także dla środowisk rolniczych. Przedstawienie możliwości i korzyści płynących z energii odnawialnej dla polskiej wsi to idea przyświecająca organizatorom Dnia Rolnictwa (6 marca 2014 r.). Biogazownie na miarę gospodarstwa rolnego, mikroinstalacje, fotowoltaika dla rolnika to tylko niektóre tematy, które zostaną poruszone podczas spotkania zaplanowanego ostatniego dnia Międzynarodowych Targów Innowacji Energetycznych InEnerg. Nie zabraknie też cennych porad ekspertów.”

Program* konferencji „Polska, Niemcy, Republika Czeska – 3 kraje, 3 pomysły na biogaz. I co dalej?”

Polska

Otwarcie i Wprowadzenie

Nowy projekt Ustawy o OZE – czy jest szansa na poprawę sytuacji na rynkubiogazowym w Polsce

Efektywność ekonomiczna biogazowni w Polsce – to się może opłacać

Przerwa – uroczyste otwarcie targów InEnerg

„Wpływ doboru substratu na emisję GHG w biogazowni”- Izabela Samson-Bręk, Przemysłowy Instytut Motoryzacji PIMOT

Prezentacje polskich firm

– „Chemoodporne powłoki uszczelniające” – Janusz Banera, Doradca technicznyBASF Polska Sp. z o.o.

– „System ogrzewania fermentatorów UPONOR”, Przedstawiciel firmy UPONOR

Dyskusja: Co można zrobić, aby biogaz zyskał czy tez jeszcze bardziej nie stracił naznaczeniu?

Porównanie cen substratów, energii elektrycznej, ciepła – Niemcy, Czechy, Polska

Niemcy

Rozwój branży biogazowej w Niemczech & perspektywy i ryzyka – przedstawiciel Niemieckiego Stowarzyszenie Biogazu (Fachverband Biogas e.v.)

Nadwyżka ciepła. Jak je racjonalnie zagospodarować?

Prezentacje niemieckich firm

– Zamień słomę na pieniądze – fermentacja słomy poprzez hydrolizę i bioekstrakcje, LEHMANN Maschinenbau GmbH

Dyskusja: Rynek biogazu w kryzysie – jak wygląda przyszłość

Czechy

Doświadczenia na rynku biogazowym w Czechach – problemy na rynku, system wsparcia

Długość procesu administracyjnego związanego z budową biogazowni

Prezentacje czeskich firm

– „Doświadczenia na rynku biogazowym w Czechach – budowa i utrzymanie”, Miroslav Kajan Prezes Czech Biogas Association

Dyskusja: jakie doświadczenia powinny być cenne dla Polski, czego unikać?

* Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie

Udział w spotkaniu branży biogazowejpt. „Polska, Niemcy, Republika Czeska – 3 kraje, 3 pomysły na biogaz. I co dalej?” wiąże się z rejestracją oraz wniesieniem opłaty konferencyjnej w wysokości 207,00 zł (opłata dla studentów za okazaniem legitymacji studenckiej – 49,20 ). Dzień Rolnictwa jest wydarzeniem bezpłatnym, wymagającym jednak uprzedniej rejestracji. Chęć udziału w wydarzeniach towarzyszących targom InEnerg można zgłaszać na stronie: http://www.inenerg.com/545.html.

Organizatorem InEnerg 2014 jest spółka REECO Poland, wchodząca w skład niemieckiej Grupy REECO, która już od 1997 roku organizuje targi i konferencje związane z energią i budownictwem energooszczędnym. Na polskiej scenie targowej jest obecna od 2011 r. Organizowane przez REECO Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej RENEXPO® Poland z roku na rok cieszą się coraz większym zainteresowaniem i mimo krótkiego stażu już zyskały renomę jednego z najważniejszych wydarzeń branżowych w kraju.

Więcej informacji na: www.inenerg.com

No votes yet.
Please wait...
prasa24h

Serwis prezentuje informacje wiadomości prasowe. Prezentowane informacje mogą zawierać treści sponsorowane, reklamowe. Zapraszamy do współpracy z naszym portalem prasowym.

0 Comments

No comments!

There are no comments yet, but you can be first to comment this article.

Leave reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *