Polska-GE – dwudziestolecie współpracy partnerskiej

• Innowacyjność będzie czynnikiem pobudzającym dobrobyt
• GE ma na swym koncie osiągnięcia jako inwestor i dostawca technologii modernizujących polską infrastrukturę
• Partnerstwo i zdolność do przemian zapewnią Polsce i GE długoterminowy zrównoważony rozwój

Warszawa, 2 października 2012 r. — Firma GE obchodziła dzisiaj w warszawskim Centrum Nauki Kopernik dwudziestolecie współpracy partnerskiej z Polską. Z tej okazji odbyła się uroczysta konferencja, w której wzięli udział: Ilona Antoniszyn-Klik (Wiceminister Gospodarki), Lee Feinstein (Ambasador USA w Polsce), Ferdinando „Nani” Beccalli-Falco (Prezes i Dyrektor Generalny GE Europa) oraz Magdalena Nizik (Dyrektor Zarządzająca Centrum Inżynieryjnym EDC w Polsce). Na uroczystość przybyło ponad 250 gości, w tym przedstawiciele rządu, mediów oraz klientów i pracowników GE. Spotkanie koncentrowało się na rozwoju polskiej gospodarki, a członkowie rządu przedstawili jasną wizję jej wzrostu i rozwoju, wskazując na szczególnie ważną rolę innowacyjności i kreatywności. Przedstawiciele GE podkreślali znaczenie długofalowej współpracy partnerskiej pomiędzy krajem a międzynarodowymi przedsiębiorstwami, a także jej rolę w stymulowaniu wzrostu gospodarczego, dobrobytu i innowacyjności.

Firma GE jest jednym z najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw na świecie oraz jednym z największych zagranicznych inwestorów w Polsce. Zatrudnia w kraju ok. 10 tys. pracowników. W ciągu ostatnich 20 lat była zarówno świadkiem przekształcania się Polski w kwitnącą gospodarkę rynkową, jak i w znacznym stopniu miała swój udział w tym procesie. Firma jest nie tylko ważnym inwestorem lokalnym, lecz także partnerem łączącym polską gospodarkę z rynkami światowymi.  Potwierdzeniem tego jest centrum inżynieryjne EDC w Warszawie — doskonały przykład partnerstwa publiczno-prywatnego, które rozwija się od 12 lat i przerosło pierwotne plany i oczekiwania. EDC rozpoczęło działalność w 2000 r. z 5 inżynierami, a obecnie zatrudnia ponad 1300 osób pracujących przy projektowaniu technologii związanych z lotnictwem, ropą naftową, gazem i energią przeznaczonych na światowe rynki.  Obecną działalność GE w Polsce ilustrują następujące dane:

• 10 tys. pracowników  
• Portfolio: Bank BPH, trzy zakłady produkcji rozwiązań przemysłowych (w Kłodzku, Bielsku-Białej i Łodzi), fabryka lotnicza, a także wspomniane wyżej centrum inżynieryjne EDC
• Przychody w Polsce: 1,3 mld USD w 2011 r.
• Działalność filantropijna: program stypendialny „GE Foundation Scholar Leaders”, który wyłonił już 121 polskich przyszłych liderów (zaś 430 w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej).

Firma GE była świadkiem transformacji zachodzących od 1989 roku w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w wymiarze społecznym, politycznym i gospodarczym. Dzięki nim kraje te radzą sobie obecnie ze zmianami znacznie lepiej niż te, które nie mają takich doświadczeń.

„Dzisiaj obchodzimy rocznicę naszego długoletniego zaangażowania w Polsce, a właściwie w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Jesteśmy dumni z postępu, jaki się tutaj dokonał w ciągu ostatnich 20 lat. W miarę rozwoju Polski rozwijała się także tutejsza działalność GE. Obecnie zatrudniamy w Polsce ponad 10 tys. pracowników w różnych przedsiębiorstwach. Zdolność i chęć do zmian i rozwoju mają kluczowe znaczenie dla tworzenia i realizacji wizji na przyszłość. Oczekuje się, że biznes będzie dbać o dobro społeczeństwa w szerszym sensie. W GE mamy wspólne wartości i angażujemy się na rzecz rozwiązania największych wyzwań stojących przed społeczeństwem, dbając równocześnie o rozwój, dobrobyt i tworzenie miejsc pracy. Rozwijamy się tak, jak rozwija się Polska. Nasz rozwój w Polsce oparty jest na partnerstwie. Partnerstwie z Polską oraz zaangażowaniu ze strony naszych klientów i pracowników. Dzisiaj mamy znakomitą okazję, aby świętować i uczcić tę współpracę” — powiedział prezes Beccalli-Falco.

Uczestnicy spotkania zgodzili się, że głównymi wyzwaniami są dzisiaj: transformacja sektora energetycznego w Polsce, zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, efektywności energetycznej i zrównoważonego bilansu energetycznego, a także rozwój systemu opieki zdrowotnej przystępnego pod względem finansowym dla większej grupy pacjentów, wykorzystanie funduszy unijnych oraz przyciągnięcie bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

„GE jest partnerem, który pomoże nam w kontynuowaniu tych przemian. Reprezentuję EDC, sztandarowy przykład partnerstwa publiczno-prywatnego w dziedzinie rozwoju technologii. Właśnie dzisiaj Firma GE ogłosiła, że nasza turbina gazowa 9FB zostanie zainstalowana w elektrowni w Stalowej Woli — największej polskiej elektrowni zasilanej gazem i jednej z najbardziej sprawnych energetycznie elektrowni w Europie. W ubiegłym roku GE Healthcare (dział medyczny GE) wyposażył krakowskie Centrum Diagnostyczne Voxel w najnowocześniejsze systemy pozytonowej tomografii emisyjnej, tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego, w wyniku czego stało się ono jednym z najbardziej zaawansowanych ośrodków diagnozujących choroby onkologiczne oraz te, związane z demencją. Nasz Bank BPH oferuje małym i średnim przedsiębiorstwom szereg usług, które ułatwiają dostęp do funduszy unijnych, przyczyniając się tym samym do przyśpieszenia ich absorpcji przez Polskę. To tylko niektóre przykłady zmian, które już obecnie zachodzą. Dzięki nim Polska będzie bardziej konkurencyjna i łatwiej osiągnie swe cele w zakresie ochrony środowiska i modernizacji” — powiedziała dyrektor Magdalena Nizik.  
Na zakończenie sesji plenarnej przedstawiciele biznesów GE krótko podsumowali swą dotychczasową działalność, a także przedstawili wizję wsparcia dla Polski w następnych 20 latach. Po południu goście wzięli udział w oddzielnych sesjach poświęconych modernizacji sektorów opieki zdrowotnej, energii, ropy naftowej i gazu, energii elektrycznej i wody oraz oświetlenia.

Teksty przemówień i dodatkowe materiały z konferencji z okazji dwudziestolecia GE w Polsce są dostępne na blogu GE for CEE.    

Informacje o firmie GE

GE pracuje nad problemami, które mają ważne znaczenie. Zatrudniamy najlepszych ludzi i stosujemy najlepsze technologie, aby zmierzyć się z najtrudniejszymi wyzwaniami. Znajdujemy rozwiązania dotyczące energii, opieki zdrowotnej, gospodarstw domowych, transportu i finansów. Budujemy, zasilamy, transportujemy i pomagamy leczyć na całym świecie. Nie poprzestajemy na wyobraźni, ale realizujemy nasze pomysły. GE działa. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej firmy pod adresem www.ge.com.

No votes yet.
Please wait...
prasa24h

Serwis prezentuje informacje wiadomości prasowe. Prezentowane informacje mogą zawierać treści sponsorowane, reklamowe. Zapraszamy do współpracy z naszym portalem prasowym.

0 Comments

No comments!

There are no comments yet, but you can be first to comment this article.

Leave reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *