Jakie wymogi musi spełnić tłumacz przysięgły?

Dobra agencja tłumaczeń to taka, w której pracownicy solidnie przystępują do swojej pracy znając realia danego kraju, z którego języka To odpowiedzialna praca, ale też niełatwo zostać autorem takich przekładów. Przez to osoba zajmująca się przekładami, powinna spełniać określone wymogi, i posiadać wykształcenie w tym kierunku. Tłumacz przysięgły wpisany na listę Ministerstwa Sprawiedliwości, musi spełniać rygorystyczne wymagania.

tłumacze przysięgli są poszukiwani na rynku pracy

 

Wymogi formalne dla tłumacza przysięgłego

Tłumacz przysięgły powinien:

 1. Mieć polskie obywatelstwo – lub obywatelstwo któregoś z państw Unii     Europejskiej albo któregoś z państw Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, Konfederacji Szwajcarskiej albo (na zasadzie wzajemności) obywatelstwo innego kraju.
 2. Opanować język polski.
 3. Mieć możliwość dokonywania we własnym imieniu czynności prawnych.
 4. Nie być karanym za umyślne czyny zabronione, czyny zabronione skarbowe albo     za nieumyślny czyn przeciwko bezpieczeństwu gospodarczemu.
 5. Posiadać wyższe wykształcenie.

Posiadać dyplom opanowanych sprawności tłumaczenia z języka polskiego na     język obcy i odwrotnie – z języka obcego na polski język. Czyli osoba taka powinna mieć w kieszeni dyplom z egzaminu na tłumacza przysięgłego.

Ile kosztuje egzamin państwowy?

Egzamin na tłumacza przysięgłego kosztuje 800 zł i tę kwotę należy przelać w ciągu 7 dni od czasu, kiedy zostaniecie pisemnie powiadomieni o wyznaczeniu daty egzaminu. Czyli jak zauważyliście nie płacicie przy składaniu wniosku, ale czekacie na pisemne zaproszenie na egzamin. Zawiadomienie dostajecie co najmniej 21 dni przed wskazaną datą sprawdzianu.

czas do egzaminu, warto wykorzystać do utrwalenia wiedzy

Gdzie wpłacić pieniądze? Kwotę należy przelać na konto Ministerstwa Sprawiedliwości. Przypominamy o dopisaniu informacji „egzamin na tłumacza przysięgłego”.

Jakie dokumenty są potrzebne?

Składacie następujące dokumenty:
wniosek zgłoszeniowy z prośbą o wyznaczenie egzaminu – wniosek ten znajdziecie na stronie online Ministerstwa Sprawiedliwości. Gdy jesteście na stronie, wchodzicie w zakładkę „rejestry i ewidencje”, następnie w „tłumacze przysięgli, a potem w „formularze”. Wniosek ten wypełniacie i przesyłacie na adres Ministerstwa Sprawiedliwości. Wpisujecie: „Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej”. Wpisujecie też: Wydział Tłumaczy Przysięgłych, Biegłych Sądowych i Biegłych Rewidentów”. I podajecie też ulicę – Aleje Ujazdowskie 11 00-950 Warszawa, skrytka pocztowa 33.
Przypominamy! – do wniosku nie dodaje się żadnych inie wymaganych dokumentów. Zaświadczenie o ukończeniu studiów wyższych i inne oświadczenia przesyłamy dopiero po zdanym egzaminie.

 • udokumentowana notarialnie kserokopia dowodu osobistego
 • zapytanie o niekaralność
 • wniosek o wydanie pieczęci
 • kopia poświadczenia  przelanie opłaty skarbowej
 • zaświadczenie o pełnej zdolność do wykonywania czynności prawnych
 • dyplom ukończenia wyższych studiów magisterskich – odpis

Jak wygląda przebieg egzaminu

część pisemna egzaminu jest mocno rozbudowana

 

Egzamin na tłumaczenia przysięgłe składa się z dwóch części.

Część pisemna – przez cztery godziny tłumaczycie cztery teksty: dwa z języka polskiego na język obcy. Jeden to pismo urzędowe, sądowe albo pismo prawniczej. Z kolei dwa następne to druki z języka obcego na język polski i jeden z tych druków to pismo urzędowe, prawnicze lub sądowe.

Część ustna – najpierw dostajecie do przetłumaczenia dwa druki pisemne z języka obcego na polski. Jedna kartka to pismo urzędowe, sądowe albo prawnicze. Jest to tzw. część a vista. Następnie osoba egzaminująca Was czyta tekst, a wy tłumaczycie go na język obcy, w tym jeden jest drukiem urzędowym, sądowym albo prawniczym – to tłumaczenie konsekutywne.

7 wskazówek przez, które będzie Wam łatwiej

książki branżowe poszerzają słownictwo

 • Macie dwie minuty, aby zapoznać się z tekstem a vista, a możecie robić notatki, przy tłumaczeniu konsekutywnym.
 • Przypominamy! – jesteście zdyskwalifikowani, przy podpisaniu własnym imieniem i     nazwiskiem swoją pracę. Jest taki wymóg, ponieważ prace są kodowane
 • Kiedy     zdajecie sprawdzian ustny, nie możecie korzystać z żadnych pomocy     naukowych. W czasie całego egzaminu nie korzystajcie także z tekstów ustach, encyklopedii, leksykonów czy jednojęzycznych słowników, bo jest to zabronione.
 • Nie możecie pisać sprawdzianu na komputerze.
 • Jeżeli nie zdacie części ustnej powtarzacie część pisemną, gdyż sprawdzian jest całością.
 • Nie przyszliście na egzamin? Jest to traktowane przez komisję jako rezygnacja z uzyskania uprawnień i musicie od nowa złożyć formularz zgłoszeniowy.
 • Jeśli chcecie dobrze przygotować się do testu wiedzy, zapiszcie się na specjalne kursy przygotowujące dla tłumaczy.
 • Przypominamy! Zabierzcie ze sobą na egzamin długopis z gumką, dlatego że nie można używać korektora. Jeżeli nie macie jednak gumki, możecie przekreślić wyraz.

Przed     sprawdzianem tłumaczcie jak najwięcej dokumentów –przez praktykę tłumaczenia, zajmować to będzie coraz mniej czasu.

Co zrobić po pozytywnie zdanym egzaminie

Pierwszym krokiem jest złożenie wobec ministra sprawiedliwości ślubowania – przysięgacie wykonywać swoją pracę sumiennie, uczciwie, etycznie i przy zachowaniu bezstronności oraz dochowywać tajemnicy chronionej prawnie. Uzyskujecie prawo do wykonywania zawodu tłumacza oraz zostajecie wpisani na listę tłumaczy przysięgłych.

 

kara za błędne tłumaczenie, może być w formie nagany bądź finansowej

Odpowiedzialność pracy tłumacza przysięgłego

Praca która wykonują tłumacze przysięgli, jest bardzo wymagająca i przez to odpowiedzialna. Od ich dokładnego tłumaczenia zależy często czyjś majątek czy zdrowie. Przez to podlegają odpowiedzialności zawodowej w przypadku niewykonania lub złego wykonania obowiązków .

Odpowiedzialność przed Komisją Odpowiedzialności Zawodowej, która działa przy Ministerstwie Sprawiedliwości – ewentualne postępowanie podjęte zostaje na wniosek wojewody lub ministra sprawiedliwości.

W razie odpowiedzialności karnej podlegacie ewentualnej karze nagany czy upomnienia. Możecie być również zawieszeni w prawach wykonywania zawodu na czas od trzech miesięcy do jednego roku albo może być Wam odebrana możliwość uprawiania zawodu z ewentualną szansą uzyskania ponownych pozwoleń po upływie dwóch lat – wówczas trzeba drugi raz zdać egzamin. Inną możliwą karą jest kara pieniężna, która wynosi co najmniej 1/10 średniej pensji. Ważne jest też to, że ewentualną karę urzędnicy wpisują do akt tłumacza, ale nie ujawnia się tych informacji.

No votes yet.
Please wait...
prasa24h

Serwis prezentuje informacje wiadomości prasowe. Prezentowane informacje mogą zawierać treści sponsorowane, reklamowe. Zapraszamy do współpracy z naszym portalem prasowym.

0 Comments

No comments!

There are no comments yet, but you can be first to comment this article.

Leave reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *