Bliska osoba zmarła poza granicami kraju? Pomożemy w transporcie zwłok!

Osoby przeżywające śmierć bliskiej osoby często czują się przytłoczone nią do tego stopnia, że załatwianie formalności związanych z pogrzebem może być ponad ich siły. W tak trudnych chwilach ważne jest wsparcie bliskich osób, ale także fachowa pomoc, aby urzędowym powinnościom stało się zadość. W tym celu warto dowiedzieć się, czy dom pogrzebowy, który wybierzemy, będzie mógł w ramach wykonywanych czynności związanych z ostatnią posługą odciążyć nas w tego rodzaju obowiązkach. Do takich formalności należy międzynarodowy transport zwłok.

Może on mieć dwojaki charakter. Zarówno przewóz zwłok na teren Polski, jak również ich wywóz za granicę. W tym drugim wypadku będziemy potrzebować dokumenty odpowiednich władz w danym kraju, które nie widzą przeszkód w pochówku i znalezieniu się zwłok na terytorium kraju do którego planujemy je przewieźć. Jeżeli dokumenty z takimi zezwoleniami już uzyskamy, powinny zostać złożone u Powiatowego Inspektora Sanitarnego, a ten wówczas wydaje pozwolenie na to, aby ciało zmarłego opuściło Polskę.

143807331278077700Podobnie rzecz się ma w odwrotnym przypadku. Jeżeli śmierć bliskiej nam osoby miała miejsce za granicą, będziemy potrzebowali analogicznych dokumentów zawierających zgodę na przeprowadzenie całej procedury. Rozporządzenia Ministra Zdrowia zawierają stosowne regulacje dotyczące przewozu ciała osoby zmarłej spoza granic kraju. W kraju z którego zwłoki zostaną przetransportowane, odpowiedni dla danej jednostki administracyjnej Inspektor Sanitarny wydaje pozwolenie zezwalające na ich wywóz. Kolejnym etapem jest uzyskanie pozwolenia od Starostwa Powiatowego w Polsce, gdzie odbędzie się pochówek. Tutaj składamy wniosek o udzielenie pozwolenia na przywiezienie ciała. Wydawane ono jest w konsultacji z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym. Dodatkowym dokumentem będzie również zezwolenie udzielone nam przez polskiego konsula. Ten zaś będzie nam mógł takowe zezwolenie wydać jeżeli dostarczymy mu szereg dokumentów takich jak wspomniane już pozwolenie Starosty na sprowadzenie zwłok i pochówek, oryginał aktu zgonu, rzeczone zezwolenia władz kraju z którego ciało ma być przywiezione, zaświadczenie zakładu pogrzebowego o gotowości zwłok bądź prochów do ceremonii pogrzebowej. Co ciekawe, w UE nie ma obowiązku legalizacji aktu zgonu. Dom pogrzebowy taki jak exitus.com.pl posiada również nowoczesny park samochodowy, którego karawany są odpowiednio przystosowane do takiego przewozu. Jeżeli zdarzy się, że przyczyna śmierci z jakichś powodów pozostanie nieznana, należy jako załącznik dodać dokument urzędowy, wykluczający śmierć osoby w wyniku choroby zakaźnej. Jeżeli zdarzy się jednak, że śmierć nastąpiła w wyniku choroby zakaźnej, transport szczątków nie będzie możliwy przed upływem 2-óch lat od daty zgonu. Do chorób takich należy m. in. cholera, trąd, gorączka krwotoczna, wścieklizna oraz wąglik. Poza pewnymi wyjątkami w przypadku skremowania ciała taki załącznik wykluczający ową przyczynę zgonu nie jest wymagany.

Profesjonalny zakład pogrzebowy w ramach świadczonych usług będzie również zajmował się wypełnieniem wszelkich formalności i urzędowych procedur niezbędnych do transportu ciała zmarłego do miejsca przeznaczenia, gdzie jego bliscy życzą sobie uczczenia jego pamięci, bądź gdzie sama osoba zmarła chciała znaleźć spoczynek. Takie kompleksowe usługi ma w swojej ofercie exitus.com.pl.

No votes yet.
Please wait...
prasa24h

Serwis prezentuje informacje wiadomości prasowe. Prezentowane informacje mogą zawierać treści sponsorowane, reklamowe. Zapraszamy do współpracy z naszym portalem prasowym.

0 Comments

No comments!

There are no comments yet, but you can be first to comment this article.

Leave reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *