Jak dbać o małżeństwo, by uniknąć rozwodu?

Małżeństwo to często jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu wielu osób. Jednakże, utrzymywanie udanego małżeństwa czy związku, to proces wymagający ciągłej pracy, zaangażowania i komunikacji. Niestety, nie zawsze udaje się uniknąć rozwodu, ale istnieją sposoby, dzięki którym można zminimalizować ryzyko rozpadu relacji. Poniżej przedstawimy kilka ważnych wskazówek, jak dbać o związek, żeby był satysfakcjonujący dla obydwu stron, a w konsekwencji nie prowadził do rozwodu.

  1. Komunikacja

Komunikacja jest kluczowym elementem w każdym związku. Dzięki niej można lepiej zrozumieć potrzeby i oczekiwania partnera, wyrazić swoje uczucia, a także szukać rozwiązań problemów i konfliktów. Komunikacja pozwala na budowanie więzi i zaufania w związku, a także na rozwijanie się relacji. Bez niej trudno jest budować udane i satysfakcjonujące związki, które przetrwają długie lata i unikną rozwodu czy rozstania. Dlatego ważne jest, aby w każdym związku rozwijać umiejętności komunikacyjne, słuchać partnera i szukać rozwiązań, które będą satysfakcjonujące dla obu stron.

  • Wspólne cele i wartości

Wspólne cele i wartości są ważnym elementem w każdym związku. Dzięki nim można budować więź i zaangażowanie, a także motywować siebie nawzajem do działania i rozwijania relacji. Wspólne cele i wartości pozwalają na lepsze zrozumienie potrzeb i oczekiwań partnera, a także na wspólne podejmowanie decyzji i planowanie przyszłości. Mając wspólne cele i wartości, można budować związek oparty na solidnych fundamentach, które przetrwają długie lata. Dlatego warto poświęcać czas na rozmowy o celach i wartościach, szukać obszarów wspólnych zainteresowań i pasji, a także na rozwijanie relacji opartej na zaangażowaniu i zrozumieniu partnera, gdyż brak tych elementarnych czynników w związku może prowadzić do konfliktu i zakończyć się rozstaniem lub rozwodem.

  • Akceptacja

Akceptacja jest kluczowym elementem w każdym związku, a jej brak jest częstą przyczyną rozwodów. Polega na akceptowaniu partnera takim, jakim jest, z jego zaletami i wadami, z jego ograniczeniami i potrzebami. Dzięki akceptacji można budować więź i zaufanie, a także rozwijać się w relacji. Akceptacja pozwala na lepsze zrozumienie partnera i jego potrzeb, a także na szukanie rozwiązań problemów i konfliktów w związku. Bez akceptacji trudno jest budować satysfakcjonujące i trwałe związki, które przetrwają długie lata. Dlatego warto poświęcać czas na rozmowy o akceptacji, szukać sposobów na budowanie więzi i zaufania, a także na rozwijanie umiejętności akceptacji partnera takim, jakim jest. Gdy małżonek czuje się notorycznie nieakceptowany przez drugiego małżonka, w skrajnych przypadkach podejmuje decyzję o rozwodzie.

  • Szanowanie granic i potrzeb partnera

Szanowanie granic i potrzeb partnera jest niezwykle istotne w każdym związku. Polega na szanowaniu prywatności, wolności i przestrzeni osobistej partnera, a także na szanowaniu jego potrzeb emocjonalnych, fizycznych i intelektualnych. Szanowanie granic i potrzeb partnera pozwala na budowanie zdrowej i trwałej relacji opartej na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Bez tego szacunku trudno jest budować związek, który przetrwa długie lata i nie zakończy się rozwodem lub rozstaniem partnerów.

  • Uczciwość i zaufanie

Uczciwość i zaufanie są fundamentami każdej trwałej i zdrowej relacji. Bez nich trudno jest budować związek oparty na wzajemnym szacunku i zrozumieniu. Uczciwość polega na mówieniu prawdy partnerowi i niezatajaniu ważnych informacji, nawet jeśli są one trudne do powiedzenia. Natomiast zaufanie polega na wierze w to, że partner będzie postępował zgodnie z wartościami i normami, które są ważne dla obojga. Brak tych elementarnych podstaw często niestety prowadzi do rozstania lub rozwodu.

  • Wspólne spędzanie czasu

Wspólne spędzanie czasu to okazja do poznania siebie nawzajem, nawiązania silniejszych więzi emocjonalnych oraz doświadczania przyjemnych chwil i wspólnych przygód.

Wspólne spędzanie czasu pozwala na budowanie silniejszych więzi emocjonalnych, które są kluczowe dla utrzymania trwałej i satysfakcjonującej relacji. Dzięki temu partnerzy lepiej się poznają i zaczynają cenić sobie nawzajem. Wspólne doświadczenia sprzyjają również budowaniu pozytywnych wspomnień, które w przyszłości będą wzmacniać relację między partnerami. Partnerzy, którzy dobrze czują się w swoim towarzystwie, rzadziej podejmują decyzje o rozstaniu lub rozwodzie.

  • Praca nad sobą

Praca nad sobą jest kluczowym elementem budowania i utrzymywania trwałej i satysfakcjonującej relacji. To proces, w którym każdy z partnerów podejmuje wysiłek, by stać się lepszą wersją siebie.

Obopólna praca nad sobą w związku to również inwestycja w przyszłość. Dzięki temu partnerzy zyskują narzędzia, które pomogą im przetrwać trudne momenty oraz cieszyć się trwałą i satysfakcjonującą relacją, jak również zapobiec rozstaniu, czy rozwodowi.

  • „Szukanie pomocy”

Często zdarza się, że partnerzy nie są w stanie samodzielnie rozwiązać problemów, które wpływają negatywnie na ich związek, a nawet zaczynają myśleć o rozstaniu lub rozwodzie. „Szukanie pomocy” może przybrać różne formy w związku. Partnerzy mogą udać się na terapię, gdzie specjalista pomoże im zrozumieć przyczyny problemów oraz wskazać sposoby na ich rozwiązanie. Inną formą pomocy może być udział w warsztatach i szkoleniach dotyczących komunikacji, radzenia sobie z konfliktami oraz budowania pozytywnej relacji. Dzięki temu partnerzy mogą lepiej zrozumieć siebie nawzajem oraz swoje potrzeby, co przyczynia się do wzrostu zaufania i bliskości. Może to również pomóc w rozwiązaniu konkretnych problemów, takich jak konflikty czy trudności w komunikacji, a nawet uniknąć rozwodu.

Utrzymywanie udanego małżeństwa, czy związku pozamałżeńskiego, to proces, który wymaga ciągłej pracy, zaangażowania i komunikacji. Warto poświęcać czas na rozmowy, wspólne cele i wartości, akceptację, szanowanie granic i potrzeb partnera, rozwijanie zainteresowań i pasji, uczciwość i zaufanie, szukanie rozwiązań, wspólne spędzanie czasu, pracę nad sobą oraz szukanie pomocy, jeśli jest to potrzebne. W ten sposób można zminimalizować ryzyko rozwodu czy rozstania i zbudować trwałą, szczęśliwą relację z partnerem.

Gdy w związku pojawią się problemy, warto je rozwiązywać, by uniknąć nawarstwienia złych emocji. Gdy partnerzy nie są w stanie sami rozwiązać swoich problemów lub zaczynają myśleć o rozstaniu, czy rozwodzie, warto skorzystać z pomocy specjalisty w formie jednorazowej konsultacji psychologicznej lub dłuższej terapii dla par. Terapia często pomaga partnerom zmienić swoje nastawienie do siebie nawzajem, zauważyć popełnianie błędy, bardziej zrozumieć drugą stronę, a nawet zażegnać wizję rozwodu.  

*Źródło- Kancelaria Adwokacka Kraków https://kancelariawojczuk.pl/

Czasami jednak, gdy wszystkie środki zawiodą, może okazać się konieczne rozstanie lub rozwód. Jeżeli partnerzy żyli w nieformalnym związku, nie będzie konieczne podjęcie dalszych kroków prawnych w celu rozwiązania ich związku. Natomiast w przypadku małżeństw, konieczne będzie uzyskanie rozwodu w drodze postępowania sądowego. W takich sytuacjach warto skorzystać z pomocy adwokata, który oferując profesjonalną pomoc prawną, czuwa w toku postępowania rozwodowego nad wszelkimi kwestiami prawnymi. W dużych miastach w Polsce, takich jak Kraków, czy Warszawa istnieje wiele kancelarii adwokackich specjalizujących się w rozwodach. W przypadku mniejszych miejscowości, warto w pierwszej kolejności sprawdzić, który Sąd Okręgowy będzie właściwy do orzeczenia rozwodu i na tej podstawie szukać adwokata lub kancelarii adwokackiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *