Szkolenia PPOŻ – czym są?

Każdy z nas wie o obowiązkowych szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, w jakich jako pracownik musimy uczestniczyć, a jako pracodawca musimy przeprowadzić. Wielu jednak zapomina, że szkolenia PPOŻ są równie ważne i niejednokrotnie potrafią uratować życie.

Czym jest szkolenie PPOŻ?

Szkolenie PPOŻ to nic innego jak szkolenie przeciwpożarowe, mające na celu ochronę zdrowia, życia, mienia bądź środowiska przed pożarem lub klęską żywiołową. Zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej obowiązek przeprowadzenia szkolenia PPOŻ spoczywa na każdym zarządcy, właścicielowi, użytkownikowi terenu bądź też obiektu.

Pamiętajmy jednak, że ustawa nakazuje nie tylko przeprowadzenie szkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej, ale również odpowiednie wyposażenie budynków w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice. Bardzo ważne jest zapewnienie odpowiednich dróg ewakuacyjnych, przygotowanie budynku do przeprowadzenia akcji ratowniczych. Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest również wprowadzenie zasad postępowania w przypadku pożaru.

Szkolenia przeciwpożarowe warto organizować nie tylko dlatego, że są obowiązkowe, ale głównie dla własnego jak i pracowników bezpieczeństwa.

Szkolenie przeciwpożarowe to obowiązek

Jako pracodawca, będący właścicielem nieruchomości, budynku, w którym pracownicy wykonują swoje obowiązki służbowe musisz zadbać o przeprowadzenie szkolenia PPOŻ zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Najlepszym rozwiązaniem, zapewniającym prawidłowe przeprowadzenie szkolenia jest zatrudnienie specjalisty bądź skorzystanie z usług firmy zewnętrznej. Odpowiednie doświadczenie i wiedza pracowników firmy seka.pl pozwoli Państwu zorganizować szkolenie na najwyższym poziomie. Warto wspomnieć, że przepisy wymagają dopasowania szkolenia do typów i poziomów zagrożeń, występujących w danym zakładzie. Szkolenie w zakładzie biurowym będzie obejmowało całkiem inne aspekty niż szkolenie organizowane w zakładzie zajmującym się produkcją drewna. W takiej sytuacji, tylko skorzystanie z usług profesjonalistów jest w stanie przygotować pracowników do odpowiedniego postępowania w trakcie powstania zagrożenia.

Istnieje możliwość rezygnacji z przeprowadzenia szkolenia PPOŻ w sytuacji, gdy wszystkie podstawowe informacje o ochronie przeciwpożarowej zostały zawarte w szkoleniu wstępnym bądź okresowym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *