GospodarkaInnePolecamy

West Real Estate SA wyłącznym Partnerem IX Międzynarodowej Konferencji „Paliwa z Odpadów 2014”

Jednym z filarów działalności spółki West Real Estate SA jest efektywna gospodarka odpadami. Firma od lat propaguje także ideę termicznej utylizacji, a zespół pod kierownictwem dr. inż. Henryka Karcza, Prezesa WRE SA, opracował innowacyjną technologię spalania surowców w odpowiednio zaprojektowanej instalacji. Firma West Real Estate SA została również wyłącznym Partnerem IX Międzynarodowej Konferencji „Paliwa z Odpadów 2014”, która dotyczyć będzie procesów zagospodarowania odpadów.

IX Międzynarodowa Konferencja „Paliwa z Odpadów 2014” organizowana jest przez Katedrę Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Spotkanie zaplanowane zostało na 19-21 listopada 2014 roku w Szklarskiej Porębie. Uczestnikami konferencji będą specjaliści z dziedziny ochrony środowiska i gospodarki odpadami, reprezentujący krajowe oraz zagraniczne podmioty gospodarcze, administrację państwową i samorządową, a także wiodące ośrodki naukowo-badawcze. Tematyka konferencji obejmie aspekty teoretyczne, jak i analizę konkretnych rozwiązań technologicznych w zakresie energetycznego wykorzystania odpadów, wytwarzania i właściwości paliw formowanych, skojarzonej gospodarki odpadowo-energetycznej, badań właściwości odpadów i produktów powstałych na ich bazie, ekologicznych skutków zagospodarowania odpadów, wykorzystania odpadów w procesach produkcyjnych, a także monitoringu środowiska w aspekcie gospodarki odpadami i prawnych aspektów gospodarki odpadami. „Firma West Real Estate SA już od kilku lat współpracuje z Politechniką Śląską w Gliwicach. Wspólnie działamy na rzecz edukowania społeczeństwa i informowania, jak ważna jest efektywna gospodarka odpadami komunalnymi i jak bardzo potrzebne są metody utylizacji śmieci zalegających na wysypiskach. Konferencja „Paliwa z Odpadów 2014” jest idealną okazją do dyskusji na temat nowoczesnych i – co ważne – przyjaznych środowisku metod spalania śmieci. Posiadamy merytoryczną wiedzę popartą praktyką, którą podczas konferencji podzielimy się z uczestnikami, którzy w większości dysponują wyłącznie wiedzą teoretyczną dotyczącą tego zagadnienia.” – mówi Piotr Pędzik z West Real Estate SA.

Uczestnictwo w konferencji można zgłaszać w terminie do 5 listopada 2014 roku. Więcej informacji na temat konferencji, poruszanej tematyki i warunków uczestnictwa można znaleźć na stronie http://www.waste.polsl.pl.

Problematyka utylizacji odpadów komunalnych jest zagadnieniem, które dotyczy wszystkich. Z każdym rokiem przybywają bowiem nowe wysypiska i składowiska śmieci, a brakuje technologii, która pozwoli je likwidować. IX Międzynarodowa Konferencja „Paliwa z Odpadów 2014” jest inicjatywą, podczas której uczestnicy dyskutować będą o skutecznym procesie utylizacji odpadów oraz wykorzystania konglomeratu do produkcji odnawialnej energii. Wyłącznym Patronem tego wydarzenia została spółka West Real Estate SA, która od wielu lat zajmuje się innowacyjną gospodarką odpadami.
West Real Estate S.A.
ul. Przedświt 11/1
54-618 Wrocław
tel.: +48 71 374 23 11
fax: +48 71 349 55 36
e-mail: sekretariat@westrealestate.pl
www.westrealestate.pl

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Spółka West Real Estate SA (WRE SA) notowana jest na rynku NewConnect i zajmuje się nabywaniem oraz zarządzaniem nieruchomościami. Jej model biznesowy zakłada dywersyfikację prowadzonej działalności w branżach innowacyjnej gospodarki odpadami oraz hotelarskiej.
Działalność WRE SA obejmuje planowanie, wdrażanie, organizację i kontrolę procesów zgodnie z wymogami i wytycznymi narzuconymi przez franczyzodawców lub przyjętymi standardami jakości. Spółka zarządza nieruchomościami na własne ryzyko i we własnym interesie, zmierzając do osiągania jak największej efektywności i rentowności zarządzanych placówek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *