Zabroniony sekret – część 1. i 2. Twoja skradziona przyszłość
Co się stało z wieżą Babel? – Jonathan Gray