OHP uruchamia swoją infolinię dla młodzieży i pracodawców pod nazwą Elektroniczne Centrum Aktywizacji Młodzieży

Ochotnicze Hufce Pracy uruchomiły Infolinię Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży.

Pod numerem kontaktowym 19 524 od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do 18:00 konsultanciudzielają informacji na temat usług świadczonych przez OHP, z zakresu :

– poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej dla młodzieży;
– pośrednictwa pracy dla młodzieży;

– usług oferowanych przez jednostki opiekuńczo-wychowawcze;

– rekrutacji do jednostek opiekuńczo-wychowawczych OHP;

– szkoleń organizowanych przez jednostki OHP na terenie całego kraju;

– refundacji wynagrodzeń młodocianych pracowników;
– projektów realizowanych przez OHP ze środków Unii Europejskiej;
– współpracy z partnerami lokalnymi.

Infolinia ECAM to źródło kompleksowej informacji na temat usług Ochotniczych Hufców Pracy skierowanych zarówno do osób młodych, ich rodziców i opiekunów, zainteresowanych wsparciem z zakresu poruszania się po rynku pracy oraz ofertą kształcenia i wychowania w ramach OHP, jak również pracodawców poszukujących informacji na temat możliwości zatrudnienia młodocianych w celu przygotowania zawodowego oraz refundacji ich wynagrodzeń.

Infolinia jest jednym z elementów tworzonego przez OHP Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży. Do końca roku przewidziane jest uruchomienie portalu internetowego, który oprócz bieżących informacji dotyczących realizowanych usług będzie zawierać publikacje związane z problematyką edukacji i wychowania oraz rynku pracy dla młodzieży.

Docelowo ECAM będzie świadczyć swoje usługi również poprzez tworzony obecnie portal internetowy, czat, e-mail oraz formularze kontaktowe dostępne w serwisie.

Powyższe przedsięwzięcie jest częścią ogólnopolskiego projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”, stanowiącego komplementarną sieć wsparcia dla młodzieży wchodzącej na rynek pracy.

PR
LA

No votes yet.
Please wait...
prasa24h

Serwis prezentuje informacje wiadomości prasowe. Prezentowane informacje mogą zawierać treści sponsorowane, reklamowe. Zapraszamy do współpracy z naszym portalem prasowym.

0 Comments

No comments!

There are no comments yet, but you can be first to comment this article.

Leave reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *