Zwolnienia grupowe – kiedy mamy z nimi do czynienia?

Wiele firm w roku 2013 podjęło decyzję o ich przeprowadzeniu. Warto wiedzieć, kiedy mamy do czynienia ze zwolnieniem grupowym i czym się ono charakteryzuje.

W sytuacji, gdy pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników jest zmuszony rozwiązać z nimi stosunek pracy z przyczyn ich niedotyczących w drodze wypowiedzenia lub na mocy porozumienia stron, jeśli dodatkowo w okresie 30 dni zwolnienie obejmuje określoną liczbę pracowników, mówimy o zwolnieniu grupowym.

Jaki zasięg ma zwolnienie grupowe?

Aby o nim mówić, pracodawca musi zwolnić w okresie 30 dni:

  • 10 pracowników, gdy zatrudnia mniej niż 100 pracowników,
  • 10% pracowników, gdy zatrudnia co najmniej 100, ale mniej niż 300 pracowników,
  • 30 pracowników, gdy zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników.

Należy przy tym zaznaczyć, że powyższe liczby obejmują pracowników, z którymi w ramach grupowego zwolnienia następuje rozwiązanie stosunków pracy z inicjatywy pracodawcy na mocy porozumienia stron, jeśli dotyczy to, co najmniej pięciu pracowników.

Co przysługuje pracownikowi w związku ze zwolnieniem grupowym?

W sytuacji tego rodzaju rozwiązania stosunku pracy, pracownikowi przysługuje odprawa pieniężna w wysokości:

  • jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata;
  • dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat;
  • trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.

Tego rodzaju odprawę ustala się według zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, przy czym jej wysokość nie może przekraczać kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązujących w dniu rozwiązania stosunku pracy.

Osoby, które obawiają się zwolnień grupowych i chciałyby uzyskać dodatkowe informacje na temat rejestracji w urzędzie pracy, mogą skorzystać z usług infolinii urzędu pracy, czyli Zielonej Linii, dostępnej pod numerem telefonu 19524 (opłata jak za połączenie lokalne lub według taryfy operatora). Szersze informacje na temat zwolnień grupowych są dostępne w poradniku dotyczącym zwolnień grupowych na stronie internetowej Zielonej Linii: http://zielonalinia.gov.pl/Zwolnienia-grupowe-30356 .

Więcej praktycznych artykułów i najnowszych wiadomości z rynku pracy można znaleźć na: https://www.facebook.com/zielonalinia19524

PR

LA

No votes yet.
Please wait...
prasa24h

Serwis prezentuje informacje wiadomości prasowe. Prezentowane informacje mogą zawierać treści sponsorowane, reklamowe. Zapraszamy do współpracy z naszym portalem prasowym.

0 Comments

No comments!

There are no comments yet, but you can be first to comment this article.

Leave reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *