Szansa dla pracowników 50+

Problem bezrobocia, który pojawia się w obliczu kryzysu gospodarczego, bardzo często dotyka osoby w wieku 50+. W związku z tym podejmowane są różne inicjatywy mające na celu pomoc tej grupie zawodowej w powrocie na rynek pracy. Jakie to inicjatywy?

Przede wszystkim osoby po 50. roku życia są uznawane, w świetle ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, za znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. To oznacza, że mogą korzystać z różnych form wsparcia zarezerwowanych tylko dla tej grupy osób.

Szczególna grupa

Koniec roku nieubłaganie wiąże się z topniejącymi środkami budżetu państwa, jakie urzędy pracy w Polsce przeznaczają na różne formy wsparcia. Jak się jednak okazuje, jeżeli urzędy dostają dodatkowy zastrzyk finansowy, bardzo często przeznaczają go na wsparcie osób właśnie w wieku 50+. Taką politykę prowadzi wiele urzędów pracy w Polsce. UP m.st. Warszawy na przykład podjął decyzję o tym, aby jedne z ostatnich środków finansowych w 2012 roku przeznaczyć na staże, ale tylko dla osób powyżej 50. roku życia. Tymczasem przedsiębiorcy, którzy będą składać wnioski o doposażenie stanowiska pracy czy też organizację prac interwencyjnych, są zobowiązani do zatrudnienia osób albo do 30. roku życia, albo w wieku 50+. Co to oznacza w praktyce? Osoby w wieku 50+, które stracą pracę i zarejestrują się w urzędzie pracy, mogą wziąć udział np. w stażu. Ze względu na fakt, iż w ramach stażu pracodawca nie ponosi żadnych kosztów, a stażysta nadal posiada status osoby bezrobotnej, jest to atrakcyjna forma „sprawdzenia” kandydata do pracy, którego później można zatrudnić.

Szkolenia

Ze względu na to, iż wysokość stypendium stażowego jest ściśle określona i nie każdy może w czasie odbywania stażu liczyć na pomoc finansową bliskich, wiele osób decyduje się na zmianę kwalifikacji. Urząd pracy z myślą o tych osobach przygotowuje co roku ofertę szkoleń grupowych, która powinna być dostępna na stronie internetowej urzędu. Jeżeli zaproponowana oferta nie zawiera odpowiedniego szkolenia, które gwarantowałoby zatrudnienie, można skorzystać z możliwości udziału w szkoleniu indywidualnym. W tym celu należy wybrać odpowiednie szkolenie i złożyć wniosek o jego realizację w odpowiednim urzędzie pracy. Często urzędy wymagają wcześniejszego spotkania ze specjalistą ds. rozwoju zawodowego, który wyraża swoją opinię w sprawie wybranego szkolenia. Należy przy tym pamiętać, iż w przypadku szkolenia indywidualnego, jak też innej formy wsparcia proponowanej przez urzędy, tj. finansowania kosztów egzaminów i licencji, wymagane jest uzasadnienie celowości jej odbycia. W jaki sposób można to zrobić? Na przykład przez dostarczenie zaświadczenia od pracodawcy informującego o zamiarze zatrudnienia danej osoby po zakończeniu szkolenia. Można też złożyć indywidualne oświadczenie o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Inne formy wsparcia

Osoby w wieku 50+ mogą korzystać niemal z wszystkich form wsparcia oferowanych przez urzędy pracy. Co więcej, coraz częściej różnego rodzaju wsparcie jest ukierunkowane szczególnie na tę grupę. Wiele urzędów pracy decyduje się na uprzywilejowanie tej grupy w przypadku rozdzielania środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub też przy rekomendowaniu do zatrudnienia u pracodawców korzystających z takich form wsparcia, jak chociażby refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

W dniach 29-30 października 2012 r. w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej odbyło się specjalne spotkanie członków Unii Europejskiej, które było poświęcone aktywnemu starzeniu oraz zmianom, jakie wiążą się ze zmianą demograficzną. W tym roku przewidziane jest też rozpoczęcie prac nad przygotowaniem założeń długofalowej polityki senioralnej w Polsce.

Więcej praktycznych artykułów i najnowszych wiadomości z rynku pracy można znaleźć na: https://www.facebook.com/zielonalinia19524.

Joanna Niemyjska (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia)

 

PR

M-S-M

No votes yet.
Please wait...
prasa24h

Serwis prezentuje informacje wiadomości prasowe. Prezentowane informacje mogą zawierać treści sponsorowane, reklamowe. Zapraszamy do współpracy z naszym portalem prasowym.

0 Comments

No comments!

There are no comments yet, but you can be first to comment this article.

Leave reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *