Z kamerą wśród kobiet Iranu
Ogólnopolska kampania informacyjna na temat Programu Pomocy w Dobrowolnym Powrocie i Reintegracji dla migrantów.