VII TARGI PRACY W WYŻSZEJ SZKOLE HANDLOWEJ WE WROCŁAWIU
Ile pracownik zapłaci za szkodę wyrządzoną swemu pracodawcy?