Ranking województw – gdzie najwięcej patroli drogowych?