Przygotowanie organizacji pod wdrożenie systemu APS