Ogólnopolska kampania informacyjna na temat Programu Pomocy w Dobrowolnym Powrocie i Reintegracji dla migrantów.