TUnŻ Europa: 10-latka z dużym doświadczeniem życiowym

Przez dziesięć lat działalności na polskim rynku Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie  Europa SA przeszło drogę od raczkującego ubezpieczyciela do lidera na rynku bancassurance. Pierwszą polisę wystawiło w 2002 r., a dotyczyła ona ubezpieczenia na życie leasingobiorców. Dziś Europa jest drugą firmą w Polsce wśród ubezpieczycieli życiowych pod względem składki przypisanej brutto (według PSR), obejmując ochroną ubezpieczeniową blisko milion osób.

– Pierwsze ubezpieczenie na życie oferowane przez TUnŻ Europa skierowane było do klientów Europejskiego Funduszu Leasingowego, ówczesnego udziałowca spółki. Liczba instytucji finansowych, które oferowały swoim klientom produkty TUnŻ Europa, rosła dynamicznie, a spółka systematycznie pracowała nad zwiększeniem liczby partnerów. W pierwszym roku działalności ochroną ubezpieczeniową objęto ponad 5,5 tys. osób, dziś to już prawie milion – mówi Jacek Podoba, Prezes TUnŻ Europa SA.

Będąc nowym podmiotem na rynku spółka musiała włożyć dużo wysiłku, aby przebić się ze swoją ofertą do partnerów biznesowych. W przypadku firm ubezpieczeniowych wiarygodność poparta doświadczeniem jest kluczowa dla pozyskania zaufania banków i pośredników. Jednak marka Europa była już znana na rynku finansowym dzięki 8-letniej aktywności spółki majątkowej TU Europa SA, działającej w segmencie bancassurance i notowanej na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Obecność na GPW zapewniała jej transparentność, co pozytywnie oddziaływało na nową spółkę.

W drodze do klienta

Przełomowym momentem, który pozwolił TUnŻ Europa stać się jednym z głównych graczy na polskim rynku ubezpieczeń, było podpisanie w 2003 r. pierwszych grupowych umów ubezpieczenia z Getin Bankiem. Ubezpieczenia miały zarówno charakter oszczędnościowy, jaki i zapewniały bezpieczeństwo oraz ochronę życia i zdrowia m.in. kredytobiorcom zawierającym z Getin Bankiem umowy kredytu. Intensywny rozwój banku oznaczał także systematycznie rosnącą rzeszę klientów będących odbiorcami coraz bogatszej oferty ubezpieczeń oszczędnościowych, ochronnych, a w kolejnych latach także inwestycyjnych.

Od początku prowadzonej działalności Europa skupiała się na kanale bankowym, aby zaledwie po 5 latach nawiązać współpracę z większością spośród 15 największych banków w Polsce. Poszerzanie kręgu odbiorców i nawiązywanie relacji z instytucjami finansowymi wymagało od życiowej Europy maksymalnego zaangażowania i profesjonalizmu.

Choć w rozpoznawalności marki pomagała działalność spółki majątkowej, to jednak przekonanie do oferowanych rozwiązań i nowoczesnych produktów nie zawsze należało do łatwych zadań. Rozwój produktów ochronnych był ściśle związany z boomem kredytowym. Dynamiczny wzrost zainteresowania Polaków kredytami hipotecznymi oraz gotówkowymi przełożył się na zwiększenie sprzedaży ubezpieczeń na życie, które stały się jednym z podstawowych zabezpieczeń udzielanych kredytów. Europa przyczyniła się do rozwoju i upowszechnienia ubezpieczeń oferowanych na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych w życiu każdego człowieka, jak choroba, inwalidztwo czy śmierć. Jak wynika z kompleksowych badań prowadzonych przez Grupę Ubezpieczeniową Europa w 2011 r., ponad 90 proc. Polaków korzystających z tego typu produktów pozytywnie ocenia posiadane ubezpieczenie. Zainteresowanie klientów przełożyło się w ubiegłym roku na 20 proc. wzrost sprzedaży produktów TUnŻ Europa o charakterze ochronnym w stosunku do 2010 r.

Inwestycje na pierwszym miejscu

– Rozmawiając z przedstawicielami banków i oferując nasze produkty bardzo często musieliśmy mierzyć się z konkurencją istniejącą na rynku od wielu lat. W trakcie negocjacji udawało nam się jednak przekonać partnerów do efektywnej i korzystnej dla obu stron współpracy. Systematycznie rozwijaliśmy wachlarz naszych produktów i w ciągu ostatnich pięciu lat staliśmy się liderem w segmencie produktów inwestycyjnych o charakterze strukturyzowanym – mówi Patrycja Duszeńko-Majchrowska, Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń na Życie, pracująca w TUnŻ Europa SA od początku istnienia spółki.

Wdrażając nowe rozwiązania zespół Europy wraz partnerami biznesowymi przyczynił się do poszerzenia wiedzy z zakresu produktów ubezpieczeniowo-inwestycyjnych po stronie klientów indywidualnych.

– Teraz z perspektywy lat widzę, jak wiele udało nam się osiągnąć, a jednocześnie zdaję sobie sprawę, że przed nami jeszcze dużo wyzwań, aby sprostać nieustannie zmieniającym się gustom i świadomości klientów. Ich oczekiwania są coraz większe – ocenia Partycja Duszeńko-Majchrowska.

Pomimo wielu zmian w spółce, które odzwierciedlały to, co działo się na rynku, wyznacznikiem sukcesu biznesowego była efektywność zespołów i tempo wdrażania nowych produktów. Przy zatrudnieniu poniżej 60 osób już w pierwszym roku działalności spółka wykazała ponad 1 mln zł zysku, gromadząc 17 mln zł składki brutto (wg PSR). Przez 10 lat wartość zebranej składki wzrosła 150-krotnie, a zysk w 2011 r. wyniósł 82 mln. zł i był o 8% większy niż w 2010 r (75 mln zł). Obecnie wartość składki to ponad 2,5 mld. zł brutto (wg PSR).

Siła innowacji

W 2002 r. życiowa Europa, kierowana przez Prezesa Jarosława Dowbaja, jako pierwsza na rynku zaproponowała klientom bankowym polisolokaty, będące odpowiedzią na wprowadzenie podatku Belki od tradycyjnych lokat. Z czasem oferta oszczędnościowa została rozbudowana o nowe, innowacyjne produkty inwestycyjne, które dziś są wiodącą grupą w portfolio Europy. Oferta spółki obejmuje obecnie ubezpieczenia: ochronne na życie, oszczędnościowe i inwestycyjne, zarówno bezterminowe, jaki na krótsze okresy inwestycji, tzw. na życie i dożycie. Dostępne są również ubezpieczenia zdrowotne, rentowe i posagowe.

W bardzo krótkim czasie Europa stała się liderem w segmencie produktów strukturyzowanych. Pierwszy wprowadzony do sprzedaży produkt strukturyzowany, nazwany „DB BENEFIT”, przeznaczony był dla klientów Deutsche Banku. Rozwiązanie przygotowano i wdrożono w rekordowym czasie dwóch tygodni i pod koniec 2006 r. ruszyła pierwsza subskrypcja. W opinii ówczesnego Zarządu rozwój produktów inwestycyjnych połączonych z ubezpieczeniem był naturalnym dopełnieniem oferty i możliwością przyciągnięcia kapitału osób, które chcą inwestować swoje pieniądze. Obecnie spółka oferuje ponad 100 rozwiązań inwestycyjnych. W ubiegłym roku wprowadzono do sprzedaży 27 nowych strategii, co przełożyło się na ponad 1200 subskrypcji oferowanych różnym partnerom i świadczy o ich olbrzymiej popularności tych produktów. W tym czasie spółka życiowa osiągnęła rekordowy przypis ze sprzedaży produktów z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi, notując ponad 100 proc. wzrost w tym segmencie. Produkty te są dostępne zarówno dla klientów banków, jak i pośredników finansowych.

Z impetem w przyszłość

Rozwój spółki opiera się zarówno na rozbudowanej sieci partnerów biznesowych, jak i poszerzaniu dostępnej oferty produktów. Dzięki pozyskaniu nowych strategicznych akcjonariuszy możliwe będzie zdobycie dalszych kompetencji oraz wykorzystanie wiedzy i doświadczenia z rynku niemieckiego i japońskiego. Talanx i jego partner Meiji Yasuda, którzy w grudniu minionego roku podpisali umowę przejęcia większościowego pakietu Europy, są znanymi na globalnym rynku ubezpieczeniowym graczami. Po sfinalizowaniu transakcji wzmocnią spółki Europy swoją siłą kapitałową i międzynarodowym doświadczeniem.

Grupa Europa w ostatnim czasie przejęła także większościowy pakiet spółki Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie SA. Grupę Ubezpieczeniową Europa tworzą teraz: TU Europa SA, TU na Życie Europa SA, Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie SA oraz nowo tworzone spółki na Ukrainie.

 

Grupa Ubezpieczeniowa Europa jest liderem ubezpieczeń dedykowanych dla polskiego sektora finansowego (bancassurance). Należy do elitarnego grona spółek przestrzegających zasad ładu korporacyjnego, będąc jedną z dwóch firm ubezpieczeniowych notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Siłę Europy stanowi kompleksowa oferta  produktów i szybkość ich wdrożenia, połączona z szeroką dostępnością w tysiącach placówek w Polsce. Wyspecjalizowane portfolio koncentruje się na ubezpieczeniach: finansowych, majątkowych, osobowych, turystycznych, na życie, MSP oraz gwarancjach.

http://www.tueuropa.pl/

No votes yet.
Please wait...
prasa24h

Serwis prezentuje informacje wiadomości prasowe. Prezentowane informacje mogą zawierać treści sponsorowane, reklamowe. Zapraszamy do współpracy z naszym portalem prasowym.

0 Comments

No comments!

There are no comments yet, but you can be first to comment this article.

Leave reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *