BEZ LEPSZEGO PRAWA NIE MA SZANS NA PRZYSPIESZENIE TEMPA PRAC NAD WYDOBYCIEM GAZU Z ŁUPKÓW

Ekspert Pracodawców RP Piotr Wołejko uważa, że potrzebne jest pilne odblokowanie procesu inwestycyjnego w zakresie poszukiwań i wydobycia gazu łupkowego. Przypomina, że w ubiegłym roku zakończono zaledwie 13 odwiertów, czyli prawie dwukrotnie mniej niż w 2012 r., w którym zrealizowano ich 24.

Wśród czynników, które negatywnie wpłynęły na dynamikę prac, ekspert Pracodawców RP wyróżnia przede wszystkim pogarszający się „klimat” wokół gazu łupkowego – co wynikało ze sporów w rządzie co do kluczowych rozwiązań nowelizacji przepisów regulujących wydobycie. Podkreślił także trudniejsze, niż się spodziewano, warunki geologiczne i niewłaściwe działanie administracji rządowej, na co wskazał NIK w bardzo krytycznym raporcie.

Należy pilnie odblokować proces inwestycyjny w zakresie poszukiwań i wydobycia gazu łupkowego. Na przykładzie polskich łupków ewidentnie widać, że jest coś gorszego od nadmiaru biurokracji – to nadmiar niekompetentnej biurokracji – mówi Piotr Wołejko. Podkreśla fakt, iż NIK stwierdził liczne przykłady braku nadzoru oraz nagminne niedotrzymywanie terminów.

Do łupkowego spowolnienia przyczyniły się także prace legislacyjne nad odpowiednimi przepisami. Dialog z firmami wydobywczymi trudno uznać za satysfakcjonujący. Ponadto rezygnacja z jednej ustawy łupkowej na rzecz dwóch innych – podatkowej oraz nowelizacji prawa geologicznego i górniczego, a także szeregu innych ustaw w ramach tego projektu – w żaden sposób nie przyczyniła się do przyspieszenia bądź usprawnienia prac – mówi Wołejko. Przypomina też o wielomiesięcznym sporze między Ministerstwem Środowiska a Ministerstwem Skarbu Państwa o kontrolę nad Narodowym Operatorem Kopalin Energetycznych (NOKE), z którego istnienia – jak twierdzi powołane pod koniec 2013 r. kierownictwo resortu środowiska – można zrezygnować.

Smutna refleksja nad stanem poszukiwań gazu łupkowego w Polsce jest taka, że w znacznej mierze zmarnowaliśmy kilka lat, podczas których nie było jeszcze mowy o nowych normach i barierach wynikających z prawa unijnego. Dziś na forum europejskim łupki są jednym z głównych tematów dyskusji, a zaostrzenie wymogów środowiskowych wydaje się pewne. Co prawda dzięki stworzeniu przez Polskę i Wielką Brytanię odpowiedniej koalicji chwilowo udało się to odwlec w czasie, lecz przykład backloadingu pokazuje, że drugiej stronie nie brakuje determinacji w dążeniu do osiągnięcia celu – kończy ekspert Organizacji.

***

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej reprezentują 7 500 firm, zatrudniających ok. 4 mln pracowników. Organizacja, która powstała w listopadzie 1989 roku, działa w obszarach związanych z rozwojem przedsiębiorczości, wzrostem gospodarczym kraju i kwestiami społecznymi, w tym dotyczącymi ubezpieczeń społecznych, rynku i prawa pracy. Pracodawcy RP podejmują inicjatywy na rzecz przedsiębiorczości, innowacyjności, wykorzystania nauki do potrzeb gospodarki, a także w obszarze stanowienia prawa. Są obecni w pracach Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych. Organizacja jest członkiem Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (organu doradczego instytucji Unii Europejskiej). Prezydentem Pracodawców RP jest dr Andrzej Malinowski.

prasa24h

Serwis prezentuje informacje wiadomości prasowe. Prezentowane informacje mogą zawierać treści sponsorowane, reklamowe. Zapraszamy do współpracy z naszym portalem prasowym.

0 Comments

No comments!

There are no comments yet, but you can be first to comment this article.

Leave reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *