Dłuższy urlop dla rodziców

20 tygodni urlopu macierzyńskiego, sześć tygodni urlopu dodatkowego i 26 tygodni urlopu rodzicielskiego – to składowe wydłużonego urlopu dla rodziców, jaki przysługuje pracownikom po urodzeniu dziecka.Ustawa, która została podpisana przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego weszła w życie 17 czerwca br. Dotyczy ona rodziców wszystkich dzieci, które urodziły się po 31 grudnia 2012 r. Warto przy tym dodać, że obejmuje ona swym zasięgiem nie tylko rodziców, którzy są zatrudnieni na etatach, ale również tych, którzy prowadzą własną działalność lub też są zatrudnieni na podstawie umowy-zlecenia i samodzielnie opłacają ubezpieczenie chorobowe.

Zmiany, jakie zostały wprowadzone, pozwalają maksymalnie uelastycznić możliwość dzielenia się urlopem pomiędzy rodzicami, albowiem z dodatkowego, jak też rodzicielskiego urlopu będą mogli korzystać oboje rodzice. Ponadto możliwe będzie dzielenie i łączenie tego urlopu z pracą na niepełny etat.

Warto wspomnieć, że sześć tygodni urlopu dodatkowego przysługuje w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, a w przypadku porodu mnogiego jest to osiem tygodni. Tego rodzaju urlop może być udzielony jednorazowo lub w dwóch częściach, które przypadają jedna po drugiej, w wymiarze tygodnia lub jego wielokrotności.

Osoby, które już przebywają na urlopie macierzyńskim i kończy im się on w okresie 24-30 czerwca powinny złożyć do pracodawcy wniosek o dodatkowy urlop macierzyński nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu.

Tymczasem pracownicy, którzy w dniu wejścia w życie ustawy korzystają już z dodatkowego urlopu macierzyńskiego, mają prawo do pozostałej jego części. W tym wypadku jednak zobowiązani są do złożenia wniosku nie później niż do dnia zakończenia udzielonego wcześniej urlopu.

Ponadto należy zauważyć, że jeżeli w dniu 17 czerwca 2013 r. pracownik nie korzysta z dodatkowego urlopu macierzyńskiego, natomiast dziecko urodziło się po 31.12.2012 r., wówczas wniosek o dodatkowy urlop macierzyński należy złożyć nie później niż w ciągu 7 dni od wejścia w życie ustawy, a urlopu można udzielić nie później niż w okresie 14 dni od wspomnianej daty. Pracodawca w tym wypadku jest zobowiązany uwzględnić wniosek pracownika.

Zmiany, jakie obecnie są wprowadzane w Kodeksie pracy, mają na celu wsparcie polskich rodzin. Warto dodać, iż w najbliższym czasie do akceptacji prezydenta ma trafić także ustawa o opiece nad dziećmi do lat trzech. Ma ona ułatwić gminom budowę żłobków, natomiast rodzicom pozwolić na przystępniejsze korzystanie z usług niań i dziennych opiekunów.

Więcej praktycznych artykułów i najnowszych wiadomości z rynku pracy można znaleźć na: https://www.facebook.com/zielonalinia19524.

PR

LA


No votes yet.
Please wait...
prasa24h

Serwis prezentuje informacje wiadomości prasowe. Prezentowane informacje mogą zawierać treści sponsorowane, reklamowe. Zapraszamy do współpracy z naszym portalem prasowym.

0 Comments

No comments!

There are no comments yet, but you can be first to comment this article.

Leave reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *