Jak wygląda aktywność Polaków w czasie poszukiwania pracy?

Okres pozostawania bez zatrudnienia to czas, który warto efektywnie wykorzystać. Jakie aktywności podejmowane są najchętniej przez osoby bezrobotne? Aby znaleźć odpowiedź na to pytanie, w kwietniu konsultanci infolinii urzędu pracy, czyli Zielonej Linii przeprowadzili badanie ankietowe.

Pytania zadawane przez konsultantów dotyczyły głównie rodzajów aktywności, jakie są podejmowane w celu znalezienia pracy. Jak wyglądają wyniki tych badań?

Zdaniem respondentów Polacy umieją aktywnie szukać pracy – takiej odpowiedzi udzieliło 45 proc. uczestników badania. Przeciwnego zdania było zaledwie 38 proc. z nich, przy czym 17 proc. ankietowanych nie miało zdania w tym temacie.

 

 

 

 

 

Osoby, które tracą pracę, jak również te, które po ukończeniu szkoły mają problem ze znalezieniem zatrudnienia bardzo często podejmują decyzję o rejestracji w powiatowym urzędzie pracy. Tego rodzaju instytucje oferują bowiem szereg form wsparcia dla osób bezrobotnych. Konsultanci Zielonej Linii zapytali respondentów o to, czy ich zdaniem urzędy pracy oferują pomocne formy aktywizacji. Jedna czwarta ankietowanych potwierdziła atrakcyjność form wsparcia, jakie są proponowane przez PUP-y w Polsce. W związku z tym konsultanci infolinii urzędu pracy sprawdzili także, jakie z oferowanych form, są najbardziej skuteczne. Okazuje się, że w odpowiedzi na to pytanie ankietowani najchętniej wskazywali szkolenia zawodowe (58 proc.), uznając je za bardzo dobry sposób na podniesienie kwalifikacji, zmianę zawodu, a tym samym jako szansę na znalezienie nowej pracy.

Przychylną opinią respondentów cieszą się także staże, które wskazało 37 proc. z nich. Umożliwiają one bowiem nabycie praktycznych umiejętności zawodowych bez konieczności nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą. Ta forma aktywizacji niesie za sobą obustronne korzyści: zarówno dla pracodawców, jak też osób bezrobotnych. Na dalszych miejscach, zgodnie ze wskazaniami respondentów Zielonej Linii, znalazły się także prace interwencyjne/roboty publiczne (15 proc.). Pracodawcy chętnie zatrudniają osoby bezrobotne, które kwalifikują się na tego rodzaju wsparcie, gdyż mogą w ten sposób uzyskać dofinansowanie na zatrudnienie osoby wcześniej zarejestrowanej w urzędzie pracy.

Ciekawą propozycją w ofercie powiatowych urzędów pracy są także szkolenia z zakresu aktywnego poszukiwania pracy, jak uważa 12 proc. respondentów. Wiele osób bezrobotnych ma bowiem nadal problem np. ze stworzeniem dokumentów aplikacyjnych czy autoprezentacją w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Poza formami wsparcia, jakie oferują urzędy pracy, warto samodzielnie zadbać o efektywne spędzenia czasu, jakie mamy na poszukiwanie pracy. W jakie sposób najlepiej można wykorzystać okres poszukiwania pracy? Jakie dodatkowe aktywności warto podjąć? Odpowiedzi na to pytanie znajdują się w pełnej wersji raportu: „Aktywność w okresie poszukiwania pracy”, który jest dostępny na stronie internetowej Zielonej Linii: http://zielonalinia.gov.pl/Raport-miesiaca-Aktywnosc-w-okresie-poszukiwania-pracy-1116,47199,76,6.

Więcej praktycznych artykułów i najnowszych wiadomości z rynku pracy można znaleźć na: https://www.facebook.com/zielonalinia19524


PR

LA

No votes yet.
Please wait...
prasa24h

Serwis prezentuje informacje wiadomości prasowe. Prezentowane informacje mogą zawierać treści sponsorowane, reklamowe. Zapraszamy do współpracy z naszym portalem prasowym.

0 Comments

No comments!

There are no comments yet, but you can be first to comment this article.

Leave reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *