Kto wypłaci odszkodowanie uczestnikom karambolu?

W wypadku, w którym uczestniczy wiele aut, trudno jest jednoznacznie określić, kto zawinił. Standardowa likwidacja szkody z OC sprawcy może zająć wiele czasu i nie ma pewności, czy w ogóle zostanie zasądzona. Na wypadek takiej sytuacji warto posiadać ubezpieczenie dobrowolne. Tylko jakie?

„Na drodze w kierunku centrum Krakowa zderzyło się sześć samochodów” – informował jeden z serwisów internetowych przed dwoma tygodniami. I o ile ta stosunkowo niewielka liczba aut daje szansę szybkiego ustalenia sprawcy zdarzenia, o tyle trudno wyobrazić sobie sprawne rozwiązanie sytuacji w przypadku karambolu kilkudziesięciu samochodów. A takie zdarzenia również co jakiś czas mają miejsce. Jak się zabezpieczyć na wypadek zderzenia z większą liczbą aut? Najlepszym rozwiązaniem jest wcześniejsze wykupienie Autocasco i NNW.

Odszkodowanie z OC

Polskie prawo nie określa przepisów, które obowiązywałyby po wystąpieniu karambolu, a likwidacja szkód w takim wypadku odbywa się na zasadach wynikających z Kodeksu Cywilnego. Oznacza to, że poszkodowany może np. ubiegać się o likwidację szkody z ubezpieczenia OC. Aby odszkodowanie takie otrzymać należy jednak wiedzieć, kto jest sprawcą zdarzenia. A w przypadku karambolu jego wskazanie jest niezwykle trudne. To często długotrwały proces wymagający przeprowadzenia szczegółowych ekspertyz. Jeśli jednak uda się ustalić, kto odpowiada za zdarzenie, istnieje możliwość wypłaty z OC. Obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne pokrywa koszty zarówno szkód materialnych jak i osobowych.

Odszkodowanie z AC

Posiadanie ubezpieczenia Autocasco jest w Polsce dobrowolne i nie każdy kierowca decyduje się na jego zakup. A AC warto posiadać, nie tylko na wypadek kradzieży auta, ale także na ewentualność powstania innych szkód (w tym karambolu). Wskazanie sprawcy może przeciągać się w czasie, a sprawny samochód często jest niezbędny do codziennego funkcjonowania. Jeśli kierowca wykupił AC, nie musi się martwić. Jego auto zostanie naprawione z własnej polisy. Większość firm np. Link4 daje możliwość likwidacji szkody w dwóch wariantach:

  • warsztatowy – pokrycie kosztów naprawy samochodu;
  • kosztorysowy – odszkodowanie na podstawie wyceny szkody przez rzeczoznawcę i naprawa we własnym zakresie;

Dodatkowo, po wskazaniu sprawcy, kierowca może się ubiegać o tzw. regres z ubezpieczenia OC winnego zdarzenia. Jak wygląda to w praktyce? Towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaca nam odszkodowanie należne z polisy AC, a następnie występuje z żądaniem zwrotu poniesionych kosztów do ubezpieczyciela sprawcy karambolu.

Odszkodowanie z NNW

NNW to ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. W przypadku uczestnictwa w karambolu, kierowca i jego pasażerowie mogą ubiegać się o wypłatę odszkodowania z tej polisy. Gwarantuje ona wypłatę w przypadku śmierci lub uszczerbku na zdrowiu. Pokrywa także koszty leczenia i rehabilitacji będące konsekwencją zdarzenia, w którym uczestniczył ubezpieczony, a w zależności od rodzaju ochrony, także pasażerowie. Klient od całkowitej sumy ubezpieczenia otrzymuje jedynie określony w umowie procent, w zależności od stopnia odniesionych obrażeń. Dlatego warto kupować NNW z jak najwyższą sumą ubezpieczenia, aby w razie wypadku otrzymać realne odszkodowanie.

Proces likwidacji szkody powstałej w wyniku karambolu wiąże się z koniecznością przeprowadzenia szczegółowego dochodzenia, a co za tym idzie zajmuje więcej czasu niż ten po kolizji dwóch aut. Ustalenie sprawcy/sprawców oraz poszkodowanych jest bardzo trudne. Często sprawa trafia na drogę sądową co sprawia, że poszkodowani muszą bardzo długo czekać na przyznanie im odszkodowania z OC. Warto zaopatrzyć się w ubezpieczenia dodatkowe, dzięki którym likwidacja szkody nastąpi sprawnie i bez dodatkowych komplikacji.

Michał Kowalczyk

0 Comments

No comments!

There are no comments yet, but you can be first to comment this article.

Leave reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by Comment SPAM Wiper.