Net-billing vs net-metering – który system rozliczeń fotowoltaiki wypada lepiej?

Wprowadzony w 2022 roku system rozliczeniowy net-billing początkowo wydawał się mniej korzystny niż wykorzystywany w rozliczeniach fotowoltaiki system opustów, czyli net-metering. Przyszedł jednak czas, gdy walory nowej formuły zostały sprawdzone w praktyce i dziś można z dużą pewnością ocenić, że zmiana sposobu rozliczania fotowoltaiki nie zmniejszy jej opłacalności.

Na czym polega net-metering?

Net-metering opiera się na barterze, czyli pewnego rodzaju wymianie. W tej formule rozliczeń energii wyprodukowanej przez instalację fotowoltaiczną jej nadwyżki mogą być odesłane do sieci i tam magazynowane, a następnie odebrane, gdy zachodzi taka potrzeba, np. w nocy, kiedy instalacja fotowoltaiczna nie jest w stanie pokryć realnego zapotrzebowania na prąd w zasilanym nią budynku. Warto jednak wspomnieć, że wymiana energii w systemie opustów nie odbywa się w formule 1:1. Zakład energetyczny za magazynowanie energii pobiera swego rodzaju „opłatę”, ponieważ z wprowadzonego do sieci 1 kW właściciel instalacji fotowoltaicznej może odebrać 0,8 kW lub 0,7 kW, zależnie od mocy danej instalacji. Na odbiór odesłanej do sieci energii ma on 12 miesięcy, licząc od ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym nadwyżka wypracowanej przez instalację energii została wprowadzona do sieci.

Jak działa net-billing i jakie daje możliwości?

Net-billing to z kolei system rozliczeń oparty na sprzedaży. W tym systemie stanowiąca nadwyżkę energia wprowadzona do sieci przeliczana jest na wartość pieniężną i sprzedawana do zakładu energetycznego po cenie rynkowej. Aktualnie jest to uśredniona cena miesięczna, a w przyszłym roku zastąpi ją ustalana w momencie wytworzenia energii stawka godzinowa. Kiedy zapotrzebowanie na energię w wyposażonym w panele fotowoltaiczne budynku jest wyższe i wyprodukowana ze słońca energia nie wystarcza, w systemie net-billing prosument kupuje energię od zakładu energetycznego. Ponieważ sprzedaż nadwyżek energii odbywa się przy net-billing po cenach hurtowych, a jej zakup po cenie detalicznej oraz obie wartości są zmienne i zależnie od popytu i podaży, net-billing początkowo wydawał się mniej korzystny dla inwestujących w fotowoltaikę. Jednak czas, realne doświadczenia i konkretne wyliczenia dowiodły, że pod wieloma względami net-billing jest równie dobrą formułą rozliczeń dla fotowoltaiki. Jak wyjaśniają eksperci z Fiberlink Fotowoltaika, firmy instalującej w Polsce nowoczesne systemy fotowoltaiczne już od wielu lat, net-billing jest szczególnie opłacalny, gdy umiejętnie korzysta się z wyprodukowanych przez instalację zasobów, prosument nastawiony jest na autokonsumpcję energii, a instalacja jest odpowiednio dostosowana do jego potrzeb. Co więcej, wysokie ceny energii elektrycznej oznaczają, że za sprzedaną energię można pozyskać dziś więcej środków, a trend wzrostowy ma przecież towarzyszyć nam jeszcze przez długi czas.

Net-billing, a net-metering – podsumowanie

Net-billing finalnie wyprze wkrótce net-metering. Oparty na sprzedaży net-billing jest najbardziej opłacalny dla tych, którzy potrafią wykorzystać jego atuty. Specjaliści z Fiberlink Fotowoltaika wyjaśniają, że opłacalność instalacji rozliczanych w systemie net-billing zdecydowanie rośnie m.in., wówczas gdy są wyposażone w magazyny energii lub towarzyszą im pompy ciepła. Optymalnie dopasowana instalacja fotowoltaiczna i połączony z nią magazyn energii mogą ze sobą dobrze współpracować, by dom zasilany słońcem stał się samowystarczalny, a więc nie kupował energii, a w zamian mógł wypracować zyski ze sprzedaży zgromadzonej nadwyżki energii. Warto też sięgnąć po dostępne aktualnie dotacje, a także wykorzystać wysoki poziom cen, by sprzedawać energię po naprawdę korzystnej cenie.

Interesuje Cię opłacalna fotowoltaika od sprawdzonego dostawcy? W Fiberlink Fotowoltaika dostosowujemy rozwiązanie do Twoich potrzeb, by było ono najkorzystniejsze dla Twojego domu lub firmy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *