Umowa najmu mieszkania z obcokrajowcem. Jak ją podpisać?

Wynajęcie mieszkania powinno być potwierdzone umową podpisaną między stronami – wynajmującym i najemcą. Jaką umowę zastosować, gdy najemca jest obcokrajowcem?

Wynajęcie mieszkania obcokrajowcowi – jaką umowę podpisać?

Do Polski stale przeprowadza się wielu obcokrajowców. Jedną z pierwszych czynności, jaką wykonują oni po przyjechaniu do innego kraju, jest poszukiwanie lokum.

Wynajęcie mieszkania obcokrajowcowi, podobnie jak w przypadku mieszkańca Polski, będzie wymagało podpisania z nim umowy. Reguluje ona prawa i obowiązki stron, określa wysokość czynszu i sposób wnoszenia opłat.

Umowa najmu mieszkania może być wtedy standardowa lub można wybrać umowę najmu okazjonalnego.

W jakim języku powinna być podpisana umowa najmu z cudzoziemcem?

Aby umowa najmu mieszkania była zrozumiała dla obu stron, które ją podpisują, najlepiej, aby była to umowa dwujęzyczna.

Najczęściej stosowana jest umowa najmu polsko angielska, natomiast można wykorzystać także umowy w innych językach zależnie od potrzeb, na przykład umowę w języku ukraińskim, niemieckim czy francuskim.

Jakie elementy powinna zawierać umowa najmu mieszkania z obcokrajowcem?

Umowa najmu mieszkania powinna zawierać poniższe elementy:
– Data i miejsce podpisania umowy,
– Dane stron umowy – wynajmującego i najemcy,
– Dane wynajmowanej nieruchomości,
– Okres trwania umowy – umowa na czas określony, bezterminowa,
– Warunki, na których można wypowiedzieć umowę,
– Koszt wynajmu mieszkania,
– Warunki spłaty czynszu,
– Zasady płatności rachunków,
– Opis praw i obowiązków stron,
– Podpisy strony.

Do umowy warto dodać też protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania jako załącznik.

Wzór umowy najmu mieszkania w języku obcym – skąd go pobrać?

Wzór umowy najmu mieszkania można łatwo i szybko pobrać z internetu. Warto jednak pamiętać o tym, że nie zawsze darmowe wzory umów online są prawidłowe i zawierają wszystkie wymagane przepisami dane.

Można rozważyć zakup wzór umowy najmu po angielsku od dowolnej kancelarii prawnej. Skorzystanie z takiego wzoru umowy może zapewnić, że dokument będzie prawidłowy i będzie zawierał wszystkie wymagane przepisy. Koszt takiego wzoru zwykle jest niższy niż w przypadku zamówienia spersonalizowanej umowy u prawnika. Warto jednak pamiętać, że wybór konkretnego źródła wzoru umowy zależy od preferencji użytkownika, a przed podpisaniem umowy zawsze warto ją dokładnie przeanalizować.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *