POLSKA LIDEREM WZROSTU W UNII EUROPEJSKIEJ, ALE KOLEJNY KWARTAŁ MOŻE BYĆ GORSZY

PKB Unii Europejskiej wzrósł o 0,3 proc. w I kwartale 2014 r. – wynika z najnowszych danych Eurostatu. Strefa euro rozwija się w wolniejszym tempie, wynoszącym 0,2 proc. w ujęciu kwartalnym – Warto podkreślić, że Polska, ex aequo z Węgrami, jest liderem wzrostu, biorąc pod uwagę wszystkie kraje UE. Nasze PKB wzrosło bowiem – po wyeliminowaniu wpływu czynników sezonowych – o 1,1 proc. w stosunku do poprzedniego kwartału – przypomina ekspert Pracodawców RP Łukasz Kozłowski.

Warto pamiętać o tym, że jeszcze pod koniec ubiegłego roku nasz kraj plasował się – wśród 28 krajów Unii Europejskiej – dopiero na 9. pozycji pod względem kwartalnego wzrostu PKB. Z drugiej strony polepszenie tego wyniku było efektem nie tylko dalszego przyspieszania polskiej gospodarki, lecz także spowolnienia wzrostu w innych krajach należących do Wspólnoty. W IV kwartale 2013 r. Szwecja, Czechy i Rumunia rozwijały się w tempie 1,5-1,7 proc. kwartał do kwartału, a więc wyższym niż Polska w następnym okresie.

Dane Eurostatu potwierdzają to, że ożywienie gospodarcze w naszym kraju było dotąd relatywnie silne. Skłonność do konsumpcji w gospodarstwach domowych – dysponujących coraz większymi realnymi dochodami – stale rośnie, co znajduje swoje odzwierciedlenie w wynikach sprzedaży detalicznej. Wzrasta popyt na dobra i usługi oferowane przez polskich przedsiębiorców, którzy mają coraz więcej zamówień. Skłania to firmy do rozszerzania skali swojej działalności, a co za tym idzie – do otwierania kolejnych projektów inwestycyjnych oraz zatrudniania pracowników. W konsekwencji w ostatnim czasie stopa bezrobocia rejestrowanego spadała w tempie aż 0,5 pkt proc. miesięcznie.

Dobre wyniki polskiej gospodarki w minionym kwartale bez wątpienia dają powody do zadowolenia. Niestety istnieją coraz silniejsze sygnały wskazujące na to, że w najbliższych miesiącach Polsce nie uda się utrzymać pozycji lidera wzrostu. Od lutego do maja wskaźnik PMI spadł bowiem z – bliskiego historycznym rekordom – poziomu 55,9 pkt do zaledwie 50,8 pkt. Świadczy to o grożącym nam zastoju w przemyśle. Ponadto polski eksport po raz pierwszy od roku zmaga się ze spadkiem liczby zamówień. Mając to wszystko na uwadze, wydaje się, że spowolnienie tempa wzrostu PKB w II kwartale staje się realnym zagrożeniem. Tym bardziej powinno to motywować rządzących do znoszenia zbędnych barier prawnych i administracyjnych, ograniczających rozwój naszych przedsiębiorstw. Jedynie w ten sposób możemy utrwalić pozycję Polski jako lidera pod względem dynamiki wzrostu gospodarczego w Europie.

Łukasz Kozłowski, ekspert Pracodawców RP

 

***

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej reprezentują 10 000 firm, zatrudniających ok. 5 mln pracowników. Organizacja, która powstała w listopadzie 1989 roku, działa w obszarach związanych z rozwojem przedsiębiorczości, wzrostem gospodarczym kraju i kwestiami społecznymi, w tym dotyczącymi ubezpieczeń społecznych, rynku i prawa pracy. Pracodawcy RP podejmują inicjatywy na rzecz przedsiębiorczości, innowacyjności, wykorzystania nauki do potrzeb gospodarki, a także w obszarze stanowienia prawa. Są obecni w pracach Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych. Organizacja jest członkiem Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (organu doradczego instytucji Unii Europejskiej). Prezydentem Pracodawców RP jest dr Andrzej Malinowski.

prasa24h

Serwis prezentuje informacje wiadomości prasowe. Prezentowane informacje mogą zawierać treści sponsorowane, reklamowe. Zapraszamy do współpracy z naszym portalem prasowym.

0 Comments

No comments!

There are no comments yet, but you can be first to comment this article.

Leave reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *