UOKiK kolejnym organem ścigania

Posłowie pracują obecnie nad nowelizacją ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. – Projekt w obecnym kształcie spowoduje, że Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta stanie się kolejnym organem ścigania nastawionym na karanie przedsiębiorców – oceniają Pracodawcy RP.

W dotychczasowej polityce prowadzonej przez UOKiK potrzeba dialogu z przedsiębiorcami została zepchnięta na drugi plan. Urząd kompletnie ignorował argumenty Pracodawców RP, które przedstawialiśmy w naszych stanowiskach podczas konsultacji społecznych. Taka sytuacja nie pozwala na normalne kształtowanie otoczenia prawnego przyjaznego dla
przedsiębiorców.

Nie ulega również wątpliwości, że nowelizacja ustawy w obecnym kształcie jest nie do przyjęcia – ze względu m.in. na:

  1. odpowiedzialność osób zarządzających za naruszenie zakazu praktyk ograniczających konkurencję – nie dookreśla się bowiem dokładnie kręgu osób zajmujących stanowiska kierownicze w przedsiębiorstwie, nie wiadomo więc, kto miałby odpowiadać finansowo: dyrektor, członek zarządu czy kierownik;

  2. przedawnienie antymonopolowe – zaproponowano wydłużenie rocznego terminu przedawnienia do 5 lat, podczas gdy usunięcie skutków naruszenia po tak długim czasie jest w praktyce niemożliwe; stanowi to więc kolejny przepis jedynie o charakterze represyjnym;

  3. publiczne informowanie konsumentów o działalności przedsiębiorcy – dodanie takiego przepisu może doprowadzić do utraty przez przedsiębiorcę renomy firmy budowanej latami, w sytuacji gdy Urząd tylko „podejrzewa” przedsiębiorcę o naruszenie prawa z zakresu ochrony konsumentów.

Polityka odchodzącej Pani Prezes – która zamiast budować urząd zdolny do działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, wolała stworzyć własny organ nastawiony na ściganie i karanie przedsiębiorców – nie może być kontynuowana. Nie zaprzeczamy, iż ochrona konkurencji i konsumentów wymaga ciągłego wzmacniania, jednak podjęte działania nie mogą prowadzić do nadmiernego uszczuplania praw przedsiębiorców na rzecz Urzędu.

***

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej reprezentują 7 500 firm, zatrudniających ok. 4 mln pracowników. Organizacja, która powstała w listopadzie 1989 roku, działa w obszarach związanych z rozwojem przedsiębiorczości, wzrostem gospodarczym kraju i kwestiami społecznymi, w tym dotyczącymi ubezpieczeń społecznych, rynku i prawa pracy. Pracodawcy RP podejmują inicjatywy na rzecz przedsiębiorczości, innowacyjności, wykorzystania nauki do potrzeb gospodarki, a także w obszarze stanowienia prawa. Są obecni w pracach Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych. Organizacja jest członkiem Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (organu doradczego instytucji Unii Europejskiej). Prezydentem Pracodawców RP jest dr Andrzej Malinowski.

No votes yet.
Please wait...
prasa24h

Serwis prezentuje informacje wiadomości prasowe. Prezentowane informacje mogą zawierać treści sponsorowane, reklamowe. Zapraszamy do współpracy z naszym portalem prasowym.

0 Comments

No comments!

There are no comments yet, but you can be first to comment this article.

Leave reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *