UOKiK kolejnym organem ścigania

Posłowie pracują obecnie nad nowelizacją ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. – Projekt w obecnym kształcie spowoduje, że Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta stanie się kolejnym organem ścigania nastawionym na karanie przedsiębiorców – oceniają Pracodawcy RP.

W dotychczasowej polityce prowadzonej przez UOKiK potrzeba dialogu z przedsiębiorcami została zepchnięta na drugi plan. Urząd kompletnie ignorował argumenty Pracodawców RP, które przedstawialiśmy w naszych stanowiskach podczas konsultacji społecznych. Taka sytuacja nie pozwala na normalne kształtowanie otoczenia prawnego przyjaznego dla
przedsiębiorców.

Nie ulega również wątpliwości, że nowelizacja ustawy w obecnym kształcie jest nie do przyjęcia – ze względu m.in. na:

  1. odpowiedzialność osób zarządzających za naruszenie zakazu praktyk ograniczających konkurencję – nie dookreśla się bowiem dokładnie kręgu osób zajmujących stanowiska kierownicze w przedsiębiorstwie, nie wiadomo więc, kto miałby odpowiadać finansowo: dyrektor, członek zarządu czy kierownik;

  2. przedawnienie antymonopolowe – zaproponowano wydłużenie rocznego terminu przedawnienia do 5 lat, podczas gdy usunięcie skutków naruszenia po tak długim czasie jest w praktyce niemożliwe; stanowi to więc kolejny przepis jedynie o charakterze represyjnym;

  3. publiczne informowanie konsumentów o działalności przedsiębiorcy – dodanie takiego przepisu może doprowadzić do utraty przez przedsiębiorcę renomy firmy budowanej latami, w sytuacji gdy Urząd tylko „podejrzewa” przedsiębiorcę o naruszenie prawa z zakresu ochrony konsumentów.

Polityka odchodzącej Pani Prezes – która zamiast budować urząd zdolny do działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, wolała stworzyć własny organ nastawiony na ściganie i karanie przedsiębiorców – nie może być kontynuowana. Nie zaprzeczamy, iż ochrona konkurencji i konsumentów wymaga ciągłego wzmacniania, jednak podjęte działania nie mogą prowadzić do nadmiernego uszczuplania praw przedsiębiorców na rzecz Urzędu.

***

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej reprezentują 7 500 firm, zatrudniających ok. 4 mln pracowników. Organizacja, która powstała w listopadzie 1989 roku, działa w obszarach związanych z rozwojem przedsiębiorczości, wzrostem gospodarczym kraju i kwestiami społecznymi, w tym dotyczącymi ubezpieczeń społecznych, rynku i prawa pracy. Pracodawcy RP podejmują inicjatywy na rzecz przedsiębiorczości, innowacyjności, wykorzystania nauki do potrzeb gospodarki, a także w obszarze stanowienia prawa. Są obecni w pracach Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych. Organizacja jest członkiem Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (organu doradczego instytucji Unii Europejskiej). Prezydentem Pracodawców RP jest dr Andrzej Malinowski.

prasa24h

Serwis prezentuje informacje wiadomości prasowe. Prezentowane informacje mogą zawierać treści sponsorowane, reklamowe. Zapraszamy do współpracy z naszym portalem prasowym.

0 Comments

No comments!

There are no comments yet, but you can be first to comment this article.

Leave reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *