Prawo spadkowe w Polsce – co warto wiedzieć?

Prawo spadkowe reguluje przejście praw i obowiązków majątkowych po śmierci ich właściciela na uprawnione do tego osoby. Sposób dziedziczenia zależy od tego czy spadkodawca sporządził testament, czy też nie. Warto orientować się w podstawach danego prawa by wiedzieć kiedy i jak napisać testament, być świadomym kiedy przysługuje spadek i jak postępować w chwili jego otrzymania.

Kiedy i jak sporządzić testament?

Podstawa jest by nie mylić sporządzania testamentu z aktem ostatniej woli. To dokument rozrządzający nasz majątek na wypadek śmierci. O napisaniu go powinna pomyśleć każda osoba mająca pełną zdolność prawną i posiadająca jakikolwiek majątek. W przypadku braku testamentu postępowanie spadkowe następuje według dziedziczenia ustawowego.

Czy testament musi być sporządzony u notariusza?

Najczęściej sporządzanie testamenty nazywamy zwykłymi i wyróżniamy ich dwa rodzaje. Testament własnoręczny nie musi być spisywany przez notariusza. Można wykonać go w domu, pamiętając o podstawowych zasadach. Przede wszystkim musi być napisany własnoręcznie, opatrzony datą i zatwierdzony pełnym podpisem. Wadą tego rodzaju testamentu jest to, że często są one podważane przez spadkobierców ustawowych w nim nie ujętych. Są to próby wykazania nieautentyczności lub działania spadkodawcy pod przymusem.

Jakie są zalety spisania testamentu przez notariusza?

Największą zaletą jest jego niepodważalność. Dany akt notarialny przechowywany jest u notariusza przez 10 lat, a następnie przekazywany jest do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego. Spadkodawca i osoby przez niego uprawnione dostają kopie dokumentu. Dzięki takiemu rozwiązaniu testament nie zginie i będzie objęty tajemnicą do chwili śmierci testatora. Dodatkową zaletą jest możliwość ujęcia w dokumencie zapisu windykacyjnego, dzięki któremu majątek zostanie podzielony między spadkobierców nie tylko na części, a na konkretne jego składniki.

Czy da się wykluczyć kogoś z dziedziczenia majątku?

W przypadku sporządzenia testamentu majątek zostanie przekazany jedynie osobom, które zostały w nim zawarte, zatem zmienia on ustawowy porządek dziedziczenia, który nastąpiłby w przypadku braku zapisu spadkodawcy. Spadkobiercom ustawowym pominiętym w testamencie należy się zachowek. Jest to prawo do pieniężnej rekompensaty dla najbliższych za nieujęcie w testamencie i nie wyposażenie w inny sposób.

Można nie przyjąć spadku?

Każdy spadkobierca może zarówno spadek przyjąć jak i go odrzucić. Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku należy złożyć w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkodawca dowiedział się o powołaniu do spadku i nie może być ono odwoływane. Nie przyjęcie spadku prowadzi do wejścia na miejsce danego spadkobiercy kolejnych osób ustawowych bądź zawartych w testamencie spadkobierców rezerwowych.

Źródło: Kancelaria EA

No votes yet.
Please wait...
prasa24h

Serwis prezentuje informacje wiadomości prasowe. Prezentowane informacje mogą zawierać treści sponsorowane, reklamowe. Zapraszamy do współpracy z naszym portalem prasowym.

0 Comments

No comments!

There are no comments yet, but you can be first to comment this article.

Leave reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *