MIKROKASA sześciokrotnie podwyższy kapitał zakładowy

Gdyńska spółka pożyczkowa zamknęła rok 2014 zyskiem netto na poziomie 1,3 mln zł, co oznacza pięciokrotny wzrost w stosunku do roku 2013. Przychody spółki w raportowanym okresie były o 260 proc. wyższe niż w ubiegłym roku i wyniosły niemal 7 mln zł. Dalszy dynamiczny rozwój biznesu ma zagwarantować modyfikacja strategii zakładająca m.in. zwiększenie kapitału zakładowego do 6 mln zł i podniesienie poziomu bezpieczeństwa finansowego.

Podniesienie kapitału zakładowego spółki nastąpi poprzez emisję nowych akcji, których objęcie zapowiadają dotychczasowi właściciele – założyciele MIKROKASA. Decyzja zarządu ma na celu poprawienie wskaźników finansowych, szczególnie redukcję zadłużenia, przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowej dynamiki wzrostu. Pozyskany z emisji kapitał posłuży do przedterminowego wykupu obligacji nienotowanych na rynku.

Prognoza zysku netto na 2014 r. została przez nas wyliczona bardzo zachowawczo. Jej przekroczenie o 30 proc. jest następstwem realizowanej z sukcesem strategii rozwoju. . Dotychczasowe emisje publiczne MIKROKASA zakończyły się nadsubskrypcją, a my wykorzystaliśmy dodatkowy kapitał z tego źródła na zwiększenie akcji pożyczkowej. Żeby utrzymać tempo wzrostu
i podnieść poziom bezpieczeństwa finansowego, zwiększymy finansowanie działalności poprzez emisję akcji, w które zainwestujemy prywatne środki. Nie wykluczamy częściowego objęcia emisji przez inwestora instytucjonalnego – trwają rozmowy
– zapowiada Andrzej Brzeski, prezes zarządu MIKROKASA.

W 2014 r. MIKROKASA uruchomiła I Program Emisji Obligacji, którego zakończenie przewidywane jest na wrzesień br. Dotychczas z emisji L1 w programie spółka pozyskała 2 mln zł. Spółka jest notowana z trzema emisjami na Catalyst. Zobowiązania wobec wszystkich obligatariuszy (14 emisji) w 9-letniej historii MIKROKASA były regulowane terminowo lub wykupowane przed terminem.

– Budujemy trwałą pozycję spółki na rynku pozabankowym. Zapotrzebowanie na nasze pożyczki rośnie. Dzięki akcjom nagłaśniającym nasze działania zauważamy wzrost zaufania pożyczkobiorców. Reprezentujemy polski kapitał, mamy przejrzyste umowy dla klientów – doceniają bezpieczeństwo. Surowa weryfikacja wniosków gwarantuje jakość portfela wierzytelności. Oczekujemy uporządkowania rynku pożyczek pozabankowych – przygotowywane rozwiązania prawne mające zabezpieczać pożyczkobiorców oraz rejestr firm pożyczkowych mogą nam tylko pomóc w rozwoju – dodaje prezes zarządu MIKROKASA, Andrzej Brzeski.

Więcej informacji: Katarzyna Kopka, k.kopka@baddog.pl, 797 327 849

Specjalizująca się w jedno, dwu i trzyletnich pożyczkach konsumenckich do 10 tys., zł MIKROKASA SA powstała w 2006 r. Od 2011 r. MIKROKASA SA jest aktywnym członkiem Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych i działa w myśl Programu Etycznego tej organizacji. Przyjęte przez spółkę Zasady Dobrych Praktyk maja na uwadze bezpieczeństwo konsumentów pożyczkobiorców. Uznanie za odpowiedzialność biznesową spółka zdobyła przyznanym przez Klientów w 2013 r. laurem Firmy Przyjaznej Klientowi.

W ostatnich latach spółka odnotowuje rosnące wyniki finansowe (kwoty w tys. zł):

2012

2013

2014

Przychód

1.936,-

1.931,-

6.963,-

Zysk netto

284,-

256,-

1.310

No votes yet.
Please wait...
prasa24h

Serwis prezentuje informacje wiadomości prasowe. Prezentowane informacje mogą zawierać treści sponsorowane, reklamowe. Zapraszamy do współpracy z naszym portalem prasowym.

0 Comments

No comments!

There are no comments yet, but you can be first to comment this article.

Leave reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *