Podział majątku, czyli jakie dokumenty trzeba przygotować

W sytuacji gdy dochodzi do rozwodu małżonków, jedną z kluczowych spraw, jaką trzeba rozwiązać, jest podział wspólnego majątku. W przypadku porozumienia małżonków, istnieje możliwość umownego uregulowania spraw majątkowych – wówczas nie trzeba angażować Sądu, a stosowną umową zawrzeć przed notariuszem w formie aktu notarialnego. Natomiast jeżeli małżonkowie nie potrafią dojść do porozumienia w sprawie umownego podziału majątku, powinni wystąpić ze stosownym wnioskiem do sądu.

Jeżeli przeprowadzenie podziału majątku nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu w sprawie rozwodowej, sąd, który prowadzi sprawę, na wniosek jednego z małżonków, może w wyroku rozwodowym dokonać podziału majątku wspólnego.

Signing contractJeżeli natomiast małżonkowie nie dokonają podziału majątku w umowie, ani też podział ten nie nastąpi wyrokiem rozwodowym, wówczas każde z byłych małżonków (już po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego), może złożyć wniosek o podział majątku wspólnego.

Sądem właściwym do rozpoznania takiego wniosku jest sąd rejonowy.  Aby mieć pewność, że wniosek zostanie sporządzony poprawnie, warto skorzystać z pomocy adwokata. Jedną z kancelarii, która specjalizuje się w sprawach rodzinnych, jest Kancelaria Adwokacka Iwony Zygmunt-Kamińskiej, znajdująca się w Warszawie. Zakres świadczonych przez nią usług obejmuje zarówno reprezentację klientów przed sądami, jak również udzielanie porad prawnych, sporządzanie pism procesowych, umów oraz opinii prawnych. Więcej o kancelarii można dowiedzieć się ze strony internetowej www.kancelaria-zk.pl.

Pamiętać należy, iż podziałowi podlegają aktywa wspólnego majątku małżonków. Nie należą do niego te nieruchomości, przedmioty i środki finansowe, które wchodzą w skład majątku osobistego jednego z małżonków.

Co do zasady, małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Każdy z nich może jednak z ważnych powodów żądać ustalenia udziałów z uwzględnieniem stopnia, w jakim przyczynił się do powstania tego majątku.

Wniosek o podział majątku wspólnego małżonków po rozwodzie podlega opłacie w wysokości 1000 zł., a jeżeli małżonkowie przedstawią zgodny plan podziału – 300 zł. We wniosku należy dokładnie określić składniki majątku podlegające podziałowi oraz przedstawić dowody prawa własności. Jeśli w skład majątku wchodzi nieruchomość, należy załączyć odpis z księgi wieczystej. W przypadku rzeczy ruchomych sądy w zasadzie nie wymagają żadnych dokumentów. Jeśli jednak dojdzie do sporu między małżonkami, konieczne będzie przedstawienie dowodów na uzasadnienie swoich racji. Sąd może zdecydować np. o przesłuchaniu świadków wskazanych przez małżonków.

Wraz z wnioskiem o podział majątku sądowi należy przedstawić dokument, który potwierdza ustanie wspólności majątkowej, np. wyrok rozwodowy lub wyrok sądu ustanawiający rozdzielność majątkową w trakcie małżeństwa ze stwierdzeniem prawomocności. Skład majątku ustala sąd według stanu na dzień ustania wspólności majątkowej, zaś jego wartość – według cen rynkowych z daty podziału. W przypadku niezgodności pomiędzy małżonkami co do wartości majątku, niezbędne może się okazać powołanie biegłego. Za opinię biegłego, muszą zapłacić małżonkowie.

Sprawy o podział majątku zwykle wymagają specjalistycznej wiedzy, którą może zapewnić adwokat specjalizujący się w sprawach rodzinnych. Dobrych specjalistów w tej dziedzinie znaleźć można w Kancelarii Adwokackiej Iwony Zygmunt – Kamińskiej w Warszawie. Dane kancelarii znajdują się na stronie internetowej www.kancelaria-zk.pl. Zespół kancelarii tworzą adwokaci i aplikanci adwokaccy, którzy mają doświadczenie w prowadzeniu spraw rodzinnych, a także posiadają szeroką wiedzę z zakresu innych dziedzin prawa.

WP

No votes yet.
Please wait...
prasa24h

Serwis prezentuje informacje wiadomości prasowe. Prezentowane informacje mogą zawierać treści sponsorowane, reklamowe. Zapraszamy do współpracy z naszym portalem prasowym.

0 Comments

No comments!

There are no comments yet, but you can be first to comment this article.

Leave reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *