Znaczenie recyklingu w doprowadzeniu do bardziej racjonalnego wydobycia srebra i złota