II etap Osiedla Czarnieckiego oddany do użytkowania
Dzień Otwarty w Hevelii
Osiedle Hevelia z pozwoleniem na użytkowanie