Między snem a jawą
Transplantacja duszy bolesną diagnozą współczesnego świata
Zgwałcona – jak pokonać demony przeszłości