Lawina – walka o zachowanie własnych przekonań
Operacja kustosz