Najlepsza książka o miłości
Erasmus – Bóg seksu i miłości
Druga strona Easmusa – debiut literacki Anny Forestern